Du kan sende inn forslaget ditt direkte her lenger nede på siden, og det blir med i bunken som byggekomiteen Iren Skyltbekk og Ingrid Bjørnstadetter hvert skal vurdere.

-Vi ønsker at navnet skal passe til en barnehage og det skal ikke inneholde navnet til noen av de eksisterende barnehagene. Utenom dette er det fritt fram for å komme med gode forslag, forteller de to engasjerte barnehagestyrerne Iren Skyltbekk og Ingrid Bjørnstad. De er styrer på henholdsvis Ryli og Skøienhagan barnehage.


5 avdelinger blir til en ny 6-avdelings barnehage

Når den nye barnehagen står ferdig legger kommunen ned 5 avdelinger til sammen på Ryli og Skøienhagan samt den midlertidige avdelingen Kongla. Det blir også høyere barnehagedekning, slik at flere får barnehageplass i Løten når den nye barnehagen er klar.

Reguleringsplanen ligger ute til høring i disse dager, og det kommende året skal brukes til mer detalj- planlegging og forberedelser. Planområdet er større enn det som omfatter Skøienhagan barnehage i dag, og det legges også opp til større parkeringsplass ved Løtenhallen.

 

Bakgrunnen for bygging av ny barnehage

Bakgrunnen for byggeplanene er en barnehageutredning som kartla behovene for utbedringer av barnehagene, både med tanke på universell utforming, vedlikehold og kapasitet.
Det ble konkludert med at det er mer lønnsomt å bygge ny barnehage i sentrum i stedet for å rehabilitere eksisterende.

-Vi flytter inn i den nye barnehagen høsten 2021 forteller barnehagestyrerne, så det er ett år med bygging før det. I denne perioden skal ansatte og barna i Skøienhagan barnehage holde til i midlertidige lokaler.

Hvor dette blir er ikke helt klart ennå, forteller leder for eiendom, Erik Adolfsen, men det jobbes med planer for dette også.
 

Foreløpige illustrasjoner av den nye barnehagen

 

Her kan du foreslå navn til den nye barnehagen

Frist: 1. oktober 2019

Forslag til navn på barnehage

Navn på barnehagen som Skøienhagan og Ryli barnehage skal flytte inn i
Gi en begrunnelse for hvorfor du synes forslaget ditt passer
Skriv inn ditt navn her