Telefon: 62 56 41 60(sentralbord): Kl. 09.00-14.00
Vakttelefon: 948 70 878kl. 09.00-14.00 

Postadresse: Postboks 113, 2341 LØTEN
Besøksadresse: 2. etg i Stasjonsvegen 12 b, 2340 Løten (i Løten sentrum)


Virksomhetsleder:

Trude Christin Øverleir
tlf 62 56 41 74/ 406 00 019
epost: trude.christin.overleir@loten.kommune.no


Barnevernvakt

Barnevernvakta er kommunens akutt- og kriseberedskap.
Ved akutte situasjoner etter kl. 14.00 på hverdager samt i helger og høytider, kontakt barnevernvakta.
Nytt nummer til barnevernvakta fra 1. januar 2019:
Tlf. 404 04 015

>> Hjemmeside barnevernvakta fra 1. januar 2019


Alarmtelefon for barn og unge:

Tlf. 116 117


Bekymringsmelding

>> Her finner du skjema som skal brukes

>> Her kan du lese om saksgangen når du melder en sak


Barnevernet i Løten Kommune

I Norge er oppdragelse og omsorg for barn først og fremst foreldre eller foresattes ansvar. Noen ganger kan man imidlertid trenge hjelp med barna. Foreldre kan ha behov for hjelp i korte eller lengre perioder fordi de selv har havnet i en vanskelig livssituasjon, og ikke greier å gi barna den omsorg og trygghet det har behov for. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe til.


Hvordan kan du ta kontakt med barnevernet?

 • Du kan skrive til oss - og oppgi navn eller være anonym
 • Du kan ringe til oss - og oppgi navn eller være anonym
 • Du kan ta kontakt for å avtale et møte hos oss


Hva kan vi hjelpe til med?

 • Du kan få noen å snakke med og råd om oppdragelse, barns fritid og oppvekst.
 • Vi kan gi råd om eller henvise til annen hjelp: Helsestasjonen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste, Barne- og ungdomspsykiatrien eller familievernkontoret.
 • Vi kan veilede om foreldrerollen, vi har miljøterapeut og psykolog hos oss. I tillegg til foreldreveiledningskurset ”De Utrolige Årene” og vi har en fast representant i sped og småbarnsteamet.
 • Vi kan innvilge kortere eller lengre avlastningsopphold etter lov om Barneverntjenester.
 • Vi kan formidle støttekontakt.


Hva er vi opptatt av?

 • Det er et grunnleggende prinsipp at barnets beste skal veie tyngst
 • Samarbeidet med foreldre er viktig for å styrke foreldrenes omsorgsevne
 • Hjelp til selvhjelp - å støtte foreldre slik at de klarer seg selv
 • Å kunne gi laveste effektive hjelpetiltak, i rett tid
 • Åpenhet overfor foreldrene
 • Alle ansatte i barneverntjenesten har taushetsplikt

Barneverntjenesten arbeider etter lov om barneverntjenester av 17. juli 1992.