Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Barneverntjenesten

Telefon: 62 56 41 60 (sentralbord): Kl. 09.00-14.00
Vakttelefon: 948 70 878 kl. 09.00-14.00 

Barnevernvakta (interkommunal)
Ved akutte situasjoner etter kl. 14.00 på hverdager samt i helger og høytider, kontakt barnevernvakta,
telefon 116 111 / 907 35 215.
Barnevernvakta er kommunens akutt- og kriseberedskap.

Postadresse: Postboks 113, 2341 Løten.
Besøksadresse: 2. etasje (over Europris), Stasjonsvegen 12 b i Løten sentrum. 
Vi er samlokalisert med helsestasjonen.

Virksomhetsleder
Karin Margretha Løvsletten
tlf 62 56 41 74 / karin.margretha.lovsletten@loten.kommune.no

Stedfortreder
Ingrid Myhr Solheim
tlf 62 56 41 77/ ingrid.myhr.solheim@loten.kommune.no

Tiltakskonsulent
Ann Kristin Nordli
tlf. 62 56 41 69 / ann.kristin.nordli@loten.kommune.no
 

Barnevernet i Løten Kommune

I Norge er oppdragelse og omsorg for barn først og fremst foreldre eller foresattes ansvar. Noen ganger kan man imidlertid trenge hjelp med barna. Foreldre kan ha behov for hjelp i korte eller lengre perioder fordi de selv har havnet i en vanskelig livssituasjon, og ikke greier å gi barna den omsorg og trygghet det har behov for. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe til.


Hvordan kan du ta kontakt med barnevernet?

 • Du kan skrive til oss - og oppgi navn eller være anonym
 • Du kan ringe til oss - og oppgi navn eller være anonym
 • Du kan ta kontakt for å avtale et møte hos oss


Hva kan vi hjelpe til med?

 • Du kan få noen å snakke med og råd om oppdragelse, barns fritid og oppvekst.
 • Vi kan gi råd om eller henvise til annen hjelp: Helsestasjonen, Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste, Barne- og ungdomspsykiatrien eller familievernkontoret.
 • Vi kan veilede om foreldrerollen, vi har miljøterapeut og psykolog hos oss. I tillegg til foreldreveiledningskurset ”De Utrolige Årene” og vi har en fast representant i sped og småbarnsteamet.
 • Vi kan innvilge kortere eller lengre avlastningsopphold etter lov om Barneverntjenester.
 • Vi kan formidle støttekontakt.


Hva er vi opptatt av?

 • Det er et grunnleggende prinsipp at barnets beste skal veie tyngst
 • Samarbeidet med foreldre er viktig for å styrke foreldrenes omsorgsevne
 • Hjelp til selvhjelp - å støtte foreldre slik at de klarer seg selv
 • Å kunne gi laveste effektive hjelpetiltak, i rett tid
 • Åpenhet overfor foreldrene
 • Alle ansatte i barneverntjenesten har taushetsplikt

Barneverntjenesten arbeider etter lov om barneverntjenester av 17. juli 1992.

Sist endret: 20.02.2017
|
|
|