Alle kan bruke biblioteket!

  • Lånekort er gratis.
  • Barn i barneskolen må ha underskrift av foresatte for å få eget lånekort.
  • Lånetida er 4 uker.  Lån kan fornyes opp til 3 ganger om det ikke er venteliste på boka.


Kopiering/ utskrift/ scanning: Kr. 2,- pr. kopi

Internettbruk har eget reglement.


Erstatning

Priser for 2020:

Erstatning for tapt lånekort: Kr. 70
Erstatning for bøker og lydbøker for voksne (ev etter skjønn hvis boka er spesielt verdifull): Kr. 420

Erstatning for bøker og lydbøker for barn (ev etter skjønn hvis boka er gammel): Kr. 230
Erstatning for filmer/DVD/CD (ev etter skjønn hvis det er en billig barnefilm): Kr. 230


Se mer om biblioteket her