Alle kan bruke biblioteket!

Lånekort

Du kan velge mellom nasjonalt lånekort eller lokalt lånekort. For å få lånekort må du vise gyldig legitimasjon.

Nasjonalt lånekort gir deg muligheten til å bruke de fleste folkebibliotekene i Norge. For å få nasjonalt lånekort må du oppgi fødselsnummer, D-nr. eller DUF-nr. Flere opplysninger om nasjonalt lånekort:http://lanekortet.no/brosjyre.htm

Du kan også få digitalt nasjonalt lånekort. Les mer om det her

  • Lånekort er gratis første gang
  • Barn i barneskolen må ha underskrift av foresatte for å få eget lånekort

Lånetid

  • Lånetida er 4 uker uansett medie
  • Lån kan fornyes opp til 3 ganger om det ikke er venteliste på boka
  • Purringer sendes automatisk en gang i uken
  • Påminnelse: Du kan få påminnelse før fristen går ut hvis du ønsker


Erstatning

Etter 3. purring går det til erstatning

 

Priser for 2021

Kopiering og utskrift: Kr. 10,- pr. kopi

Erstatning for tapt lånekort: Kr. 80
Erstatning for bøker og lydbøker for voksne (ev etter skjønn hvis boka er spesielt verdifull): Kr. 440

Erstatning for bøker og lydbøker for barn (ev etter skjønn hvis boka er gammel): Kr. 240
Erstatning for filmer/DVD/CD (ev etter skjønn hvis det er en billig barnefilm): Kr. 240

Prisene for 2021 er vedtatt av kommunestyret 11. desember 2020.

 

Internettbruk har eget reglement


Se mer om biblioteket her

 

Løten folkebibliotek
Løten folkebibliotek