Alle kan bruke biblioteket!

  • Lånekort er gratis. Ved erstatning av tapt kort betales kr. 30,-.
  • Barn i barneskolen må ha underskrift av foresatte for å få eget lånekort.
  • Lånetida er 4 uker.  Lån kan fornyes opp til 3 ganger om det ikke er venteliste på boka.

 

Etter 3. gangs purring sendes erstatningskrav i hht kommunens satser.


Kopiering og internett-utskrifter: kr. 2,- pr. kopi. svart/hvit

                                                   kr. 4,- pr. kopi farge

Internettbruk har eget reglement.