Ordfører Marte Larsen Tønseth ønsker å være lett tilgjengelig for innbyggere og skal fra torsdag 21. november ha fast treffpunkt i biblioteket kl. 17:00-19:00. Dette vil deretter skje på samme tidspunkt den tredje torsdagen i hver måned. Har du noe på hjertet eller bare ønsker å slå av en prat og bli kjent er det bare å komme innom!  

Ordfører i biblioteket

- Jeg ønsker å være tilgjengelig, og det kan jo være lettere for folk å gå innom her enn å møte opp på ordførerkontoret på Tingberg.  

Lokaldemokratiet skal være åpent og en viktig del av det er å være tilgjengelig ute blant folk. 

Biblioteket ligger jo dessuten like ved matbutikker, idrettsarenaer og fritidstilbud der folk ferdes på ettermiddagen, så det er jo enkelt å svinge innom.  


Du bestemmer tema

Ordføreren forteller at noen ganger kan det jo også være konkrete saker som folk har lyst til å snakke om. Kanskje det er saker som ligger til høring og man trenger å få hjelp til å finne og forstå innholdet.  
- Det kan være fint å ha noen å lufte ting med før man eventuelt skal sende inn et innspill også – det er jo ikke alltid like lett å forstå sammensatte plansaker for eksempel.  

Hun presiserer videre at hun ikke vil tillegge noen egen politikk i disse samtalene – hun representerer jo hele det politiske miljøet som ordfører. 


Biblioteket er en del av demokratiet

Biblioteksjef Elin Gammelmo forteller at biblioteket er et åpent sted for alle, og skal både bidra til kunnskap og Ordfører Marte Larsen Tønseth og biblioteksjef Elin Gammelmodemokrati.  
- Dette faller fint inn i denne sammenhengen. Biblioteket er et lavterskeltilbud, så det er veldig fint at ordføreren også kan være tilgjengelig her.

Hun forteller videre at mange er innom for å bruke publikums-pc-ene våre, og her kan man også se saker som ligger til politisk behandling eller høring.  

- Det er fint at innbyggerne kan få svar på det de lurer på! 


Datoer:

  • 21. november kl. 17:00-19:00
  • 19. desember kl. 17:00-19:00
  • 16. januar kl. 17:00-19:00