Det er et krav i denne ordningen at informasjon om planlagte geografiske søknadsområder legges ut på høring, slik at alle interesserte parter kan få komme med sine innspill til kommunen.

Løten kommune vurderer å søke om støtte for utbygging av 3 områder i 2018, og at disse skal bygges ut som tilskuddsprosjekt. Denne høringen gjelder for utbygging av høyhastighets bredbånd i disse områdene (klikk for kart):

- Østroa
- Området Brenneriroa – Ånestad
- Området rundt Jønsrud

Kommunen kan kun søke om tilskudd til områder ingen kommersielle utbyggere har planer om å bygge ut selv.

Høringsuttalelser – frist 25. mai 2018

Innbyggere, bedrifter, hytteeiere, lag og foreninger og andre interesserte kan sende sine innspill og uttalelser til utbyggingsplanen til ikt@loten.kommune.no med tittel «Høring bredbånd 2018» innen 25. mai 2018. Vår frist for å søke om Nkom-midler er 1. juni.

Søknad om midler til bredbåndsutbygging
Søknad om midler til bredbåndsutbygging