Vi har inngått et kartsamarbeid med 11 andre kommuner og lanserer nå en ny kartløsning hvor du kan se relevante kartdata for eksempel i forbindelse med plan-, oppmålings- og byggesaker.

Den nye kartløsningen fra Origo er intuitiv, brukervennlig og inneholder daglig oppdaterte kartdata.

Komplett oversikt

Her kan du søke opp en eiendom eller adresse og se en komplett oversikt over relevante kartdata, slik som:

 • grunnkart
 • arealplaner
 • tematiske data.

Verktøy

Her finner du også verktøy som du kan bruke til å:

 • måle avstand og areal
 • tegne
 • koble kartet til andre tjenester som skråfoto og gatebilder fra Google

Nye og historiske bilder

Inne i kartløsningen ligger det nyere og historiske flybilder som kan sammenlignes med hverandre.
 

Planregisteret

Den nye kartløsningen er også koblet opp mot kommunens nye planregister, hvor du kan:

 • se alle arealplanene i kommunen
 • få tilgang til plandokumenter
 • gi tilbakemelding på planer som er på høring.
   

3D-modell

En nyhet i den nye kartløsningen er at den inneholder en 3D-modell for hele kommunen. I 3D-modellen kan du gjøre ulike analyser, slik som siktanalyse og sol/ skygge-analyse.


DOK-analyse for eiendom eller område

En annen nyhet er at brukeren kan gjøre en DOK-analyse for en valgt eiendom eller et valgt område.
Analysen vil produsere en DOK-rapport som lister opp tematiske kartdata man må være oppmerksom på i forbindelse med plan-, oppmåling- og byggesaker. Se mer om DOK-data i Det offentlige kartgrunnlaget her. 


Brukerveiledning

Det er laget en egen brukerveiledning til kartløsningen hvor du får en innføring i hvordan den fungerer og hvilke verktøy og funksjoner du kan bruke.

Kommunene i kart i gamle Hedmark fylkebestående av kommunene på Hedmarken og i Elverum- og Kongsvingerregionen.

Se den nye kartløsningen:

Kartvisning med 3D origo