Reguleringsplan for endring av Narsætra massetak:
Planforslaget legger til rette for et nytt massedeponi i tillegg til det tidligere regulerte massetaket.
Plandokumenter kan ses og uttalelse kan gis i PlanDialog.

Reguleringsplan for hyttefelt H4 i Svaenlia:
Planforslaget legger til rette for 11 nye hyttetomter vest i Svaenlia.
Plandokumenter kan ses og uttalelse kan gis i PlanDialog.

Hyttefelt H4
Hyttefelt H4

Reguleringsplan for hyttefelt H5 på Budor.
Planforslaget legger til rette for 9 nye hyttetomter rett nord for setervollen på Budor.
Plandokumenter kan ses og uttalelse kan gis i PlanDialog.

Reguleringsplan for hyttefelt H6 på Budor.
Planforslaget legger til rette for 4 nye enkelthytter og 15 parhytter på den gamle, delvis gjengrodde setervollen rett nord for Budor gjestegård.
Plandokumenter kan ses og uttalelse kan gis i PlanDialog.