Løten kommune gir tilskudd til utskifting av gamle vedovner med 3 000 kr per ildsted inntil 2 per husstand. Ordningen omfatter ikke fritidsboliger. Tilskuddsordningen avsluttes våren 2020.

Frist for å søke om tilskudd: 31. mai 2020 kl. 24:00. 
NB!
 Søknaden må være komplett ved innsending innen fristen.

Bruk søknadskjema for tilskudd til vedovn


Søknaden skal inneholde opplysninger om:

  • Eier/kontaktperson
  • Bygningens adresse (Ordningen omfatter ikke fritidsboliger)
  • Eksisterende ovn (den som skal skiftes ut), alder og merke
  • Ny ovn, merke og brenselstype
  • Kostnadsoverslag fra leverandør (før man bytter) eller faktura/kvittering (etter at man har byttet)
  • Dokumentasjon på at et gammelt ildsted er fjernet, for eksempel bilder av gammel og ny ovn eller bekreftelse fra montør
  • Kopi av kontrollskjema som viser at ovnen er forskriftsmessig montert, melding av ildsteder
    Original skal sendes Hedmarken brannvesen.
  • Kontonummer


Send søknad

Søknad kan sendes via eDialog, skriftlig eller på epost til Løten kommune.