Tilskuddsordningen ble initiert som en del av forrige klima- og energiplan, vedtatt i 2010.

I forbindelse med utarbeiding av ny kommunedelplan for klima og energi (vedtatt 2019) legges det opp til at tilskuddsordningen erstattes med årlige tiltak som en anser som mer effektive for å senke klimagassutslipp innen klima- og energiområdet.

Kommunestyret vedtok 1. april å avvikle ordningen med tilskudd til utskifting av vedovner.

Absolutt siste frist for å få en søknad behandlet er den 31.mai. 2020 kl. 24:00. Søknaden må da være komplett, og det er ikke anledning til å ettersende dokumentasjon.


Se også:

Les mer om kommunedelplan for klima og energi