Bredbåndstilgang i Løten
Vi får av og til henvendelser fra innbyggere som har spørsmål om bredbåndstilgang. De har ofte vært i kontakt med Telenor og fått opplyst at de ikke kan få vanlig ADSL internett via telelinjen.

Det er flere husstander i Løten som ikke kan få vanlig ADSL internett.
For disse har Eidsiva bredbånd et tilbud som heter Radio Bredbånd. Radio Bredbånd forutsetter at det er fri sikt til en sendermast. Den enkelte må kontakte Eidsiva bredbånd direkte for å finne ut om det er mulig å få Radio Bredbånd på sin eiendom. Ved Radio Bredbånd må det monteres en mottaker på huset på det sted hvor det er best mulig signal mot sendermasten.

Det er god dekning på 4G mobilt bredbånd i store deler av kommunen, både fra NetCom og Telenor.