Utbygging ved Jønsrud

Løten kommune er tildelt midler fra Hedmark fylkeskommune (26. november 2018) soms skal gå til utbygging av et område vest for Jønsrud. Vedtaket er forutsatt at vi bygger ut området som vi opprinnelig har søkt om støtte til, og ut fra det kostnadsbildet som er beskrevet i søknaden. Det området vi har fått støtte til omfatter 77 husstander.  

Området øst for dette kartet – som omfatter Jønsrud og nord til Petersborg har Eidsiva Bredbånd bygget ut for egen regning de siste to årene. 


Status 15. januar 2020 for Jønsrud vest og nord: Kontrakt er inngått med Eidsiva

Løten kommune har underskrevet avtale med Eidsiva om utbygging av dette området vest for Jønsrud. I tillegg kommer et område nord for Jønsrud, som Eidsiva bygger ut for egen regning, siden det blir lønnsomt når området vest for Jønsrud blir bygget ut. Dette ligger utenom det som er bevilget av tilskudd fra det offentlige (fylkeskommunen og kommunen). 

Utbygging skal skje i et spleiselag med midlene fra fylkeskommunen, Løten kommune og Eidsiva, samt tilknytningskostnader fra de husstander som takker ja til tilbudet om bredbånd. 

Nå kan 173 adresser benytte seg av muligheten for tilkobling til bredbånd. Tilknytningskostnadene for hver husstand er kr. 9 990, og derfa kan kunden velge type abonnement. 

Innbyggere inviteres til åpne infomøter/ grendemøter om dette etterhvert, så følg med for videre informasjon. 

 

Utbyggingskart Jønsrud vest og nord

Utbyggingskart Jønsrud vest og nord

Bredbåndstilgang i Løten

Kommunen har beklageligvis begrensede midler til rådighet for å bygge ut høyhastighets bredbånd.
Vi søker å finne løsninger som kan gjøre det lønnsomt for utbyggere å bygge ut i Løten, men vi kan ikke pålegge dem dette.

Løten kommune er i løpende dialog med leverandørene av både fiber og mobilt bredbånd. Vi er klar over de utfordringene vi har – med en kommune hvor innbyggere i store områder ikke nødvendigvis ser huset til nærmeste nabo. Det er god dekning på 4G mobilt bredbånd i store deler av kommunen, både fra Telia og Telenor.

Kommunen søker også om midler til utbygging i de ordningene som blir utlyst og som er aktuelle. 

Det kan også være aktuelt for innbyggere å vurdere Sattelittbredbånd. Ta eventuelt kontakt med bredbåndsleverandører (ICE og Telia) om du vil vite mer om dette. 


Mobilt bredbånd fra Breiband.no

(Info 11.12.2019:) Breiband.no bygger ut med mobilt bredbånd via radiosender fra mast på Rokoberget.
De som har åpent utsyn fra pipa kan koble seg på med en sender på taket. Nedslagsfeltet er stort, men man må ha fri sikt til masta på Rokoberget. 
Stor rekkevidde.
Løten kommune har gått inn med 80 000 kroner i dette prøveprosjektet.