Bredbåndstilgang i Løten

Kommunen har beklageligvis begrensede midler til rådighet for å bygge ut høyhastighets bredbånd.
Vi søker å finne løsninger som kan gjøre det lønnsomt for utbyggere å bygge ut i Løten, men vi kan ikke pålegge dem dette.

Løten kommune er i løpende dialog med leverandørene av både fiber og mobilt bredbånd. Vi er klar over de utfordringene vi har – med en kommune hvor innbyggerne i store områder ikke nødvendigvis ser huset til nærmeste nabo. Det er god dekning på 4G mobilt bredbånd i store deler av kommunen, både fra Telia og Telenor.

Kommunen søker også om midler til utbygging i de ordningene som blir utlyst og som er aktuelle. 

Det kan også være aktuelt for innbyggere å vurdere Sattelittbredbånd. Ta eventuelt kontakt med bredbåndsleverandører (ICE og Telia) om du vil vite mer om dette. 


Utbygging ved Jønsrud

Løten kommune har i dag (26. november 2018) mottatt brev fra Hedmark fylkeskommune om at de har vedtatt å støtte utbygging av bredbånd i området vest for Jønsrud. Vedtaket er forutsatt at vi bygger ut området som vi opprinnelig har søkt om støtte til, og ut fra det kostnadsbildet som er beskrevet i søknaden. Det området vi har fått støtte til omfatter 77 husstander. 

Området øst for dette kartet – som omfatter Jønsrud og nord til Petersborg har Eidsiva Bredbånd gitt signaler om at de vil bygge ut for egen regning. 

Utbygging skal skje i et spleiselag med midlene fra fylkeskommunen, Løten kommune og utbygger, i tillegg til tilknytningskostnader fra de husstander som takker ja til tilbudet om bredbånd.

Vi har samtaler med nabokommunene om felles anbud på utbygging av høyhastighets bredbånd. Utbygging vil tidligst starte vår/ sommer 2019, og vi kommer tilbake til hvordan dette skal gjennomføres, tidspunkter med videre.

Kart over området:

Kart over utbyggingsområde

>> Link til kartet i pdf-fil

 

Kommunen vil forøvrig fortsatt jobbe for å bidra til økt utbygging av bredbåndslinjer.