Dette er BUK-medlemmene for 2020/2021

Bildet: Barn og unges kommunestyre for 2020/2021. Foran er ordfører Simen Hagen Korsbakken.

Barn og unges kommunestyre skal synliggjøre barn og unges interesser, og har en rådgivende funksjon for Kommunestyret og andre folkevalgte organ i Løten kommune.

Det består av elevrepresentanter fra 6. og 7.klasse på skolene våre; Lund, Jønsrud, Østvang og Ådalsbruk skole, i tillegg til Hedmarken Friskole og Løten ungdomsskole. BUK består av til sammen 18 representanter.

Representanter for skoleåret 2020/2021

Ordfører:
Simen Hagen Korsbakken

Varaordfører:
Isak Formoe

Arbeidsutvalg:
Anneli Velle Opsahl
Sander Elias Strand Larsen
Isak Formoe

Barnerådet og ungdomsrådet velger sin nestleder på det første møte i rådet, og disse skal tiltre arbeidsutvalget


Slik representeres skolene

Faste medlemmer fra videregående skole:
Vebjørn Aaseth og Isak Formo.

Faste medlemmer fra Løten ungdomsskole:
Nora Øverby, Abd Al-HameedAl Azaz, Martine Groseth Røe, Torben Handegård Skjæret, Simen Korsbakken Hagen og Anneli Velle Opshal.
Vara fra Løten ungdomsskole: 
Thina Mausthagen Granlund, Theodor Ludvig Lund Myklebust, Julie Imset Jølstadengen, Even Lindstad- Fossmo, Amalie Sagstuen, Jørgen Haraldsen.

Faste medlemmer fra Østvang skole:
Sara Voldmo og Simen Nielsen.

Vara fra Østvang skole:
Jonas Finstad Nybø, Linnea Røed.

Faste medlemmer fra Jønsrud skole:
Gjermund Reiersen og Silje Bråthen Kjærnet.

Vara fra Jønsrud skole:
Lars Kevin Søberg, Mina Mellum Bjørsland.

Faste medlemmer fra Ådalsbruk skole:
Sanna Larsen og Amund Utter.

Vara fra Ådalsbruk skole:
Arn Lekve, Liz Mostue Granberg

Faste medlemmer fra Lund skole:
Sander Elias Strand Larsen og Alhareth Alijuhmany.

Vara fra Lund skole:
Human Alijuhmany og Ida Emilie Ødegård

Faste medlemmer fra Hedemarken friskole: 
Jonas R Johansen og Miriam Elisabeth Gunneng.

Vara fra Hedemakren Friskole:
Sara Alicia Goldie og Marcus Martinsen.


BUK-representanter til samarbeidsutvalgene i kommunen:

  • Samarbeidsutvalget for helse, familie og barnevern: Vebjørn Aaseth og Anneli Velle Opsahl
  • Samarbeidsutvalget for teknisk drift og landbruk: Jørgen Haraldsen og Torben Handegård Skjæret
  • Samarbeidsutvalget for kultur og kommunikasjon: Sara Voldmo og Martine Groseth Røe

Ungdommens Fylkesting

Barn og unges kommunestyre har også en representant i Ungdommens Fylkesting.

Sekretær for BUK

Mona Myrvang Nygaard, tlf. 917 46 722
Epost: mona.nygaard@loten.kommune.no