BUK er et organ som skal synliggjøre barn og unges interesser, og har en rådgivende funksjon for Kommunestyret og andre folkevalgte organ i Løten kommune. BUK består av representanter fra 6. og 7.klasse på Lund, Jønsrud, Østvang og Ådalsbruk skole, i tillegg til Hedmarken Friskole og Løten ungdomsskole. BUK består av til sammen 18 representanter.


Sekretær for BUK

Ungdomskoordinator Kristian Øverby,
kristian.overby@edu.loten.kommune.no  / tlf. 474 73 132 / 62 56 40 27


Barn og Unges kommunestyre for 2018/ 2019

Den 21. november hadde BUK oppstartsmøte for skoleåret 2018/2019, og disse ble valgt i følgende funksjoner:

Ordfører: Jesper Sjeflo
Varaordfører: Anne Li Velle Opsahl


Arbeidsutvalget (AU)

Sanna Bårdseng
Simen Hagen Korsbakken
Anneli Velle Opsahl

Representanter til samarbeidsutvalgene

Samarbeidsutvalget for helse, familie og barnevern:
Sanna Bårdseng og Anneli Velle Opsahl

Samarbeidsutvalget for Teknisk, Teknisk drift og Landbruk: Jesper Skjeflo, Marit Toven Murud
Samarbeidsutvalget for Kultur og kommunikasjon: Marit Toven Murud, Madelen Reiersen Kristiansen


Vararepresentanter til Ungdommens fylkesting

Jesper Skjeflo
Marit Toven Murud
Simen Hagen Korsbakken