Om Barn og unges kommunestyre

BUK er et organ som skal synliggjøre barn og unges interesser, og har en rådgivende funksjon for Kommunestyret og andre folkevalgte organ i Løten kommune. BUK består av representanter fra 6. og 7.klasse på Lund, Jønsrud, Østvang og Ådalsbruk skole, i tillegg til Hedmarken Friskole og Løten ungdomsskole. BUK består av til sammen 18 representanter.

Sekretær for BUK

Mona Myrvang Nygaard, tlf. 917 46 722
Epost: mona.nygaard@loten.kommune.no
 

Ordfører:

 

Varaordfører:

 

Arbeidsutvalget (AU)

Medlemmer 2020/2021:


BUK-representanter til samarbeidsutvalgene i kommunen:

  • Samarbeidsutvalget for helse, familie og barnevern: 
  • Samarbeidsutvalget for teknisk drift og landbruk:
  • Samarbeidsutvalget for kultur og kommunikasjon: 

Ungdommens Fylkesting

Barn og unges kommunestyre har også en representant i Ungdommens Fylkesting.

Ungdomsråd

Medlemmer 202072021:

1. (BUK ordfører) 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 


Varamedlemmer

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.