Kulturprisen 2017

Løten kommunes kulturpris er en utmerkelse som tildeles ”den/de som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Løten”.

Send inn forslag til kulturprisen her! (Fyll inn skjema)


Ildsjelprisen 2017

Løten kommunes ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles "den/de som har gjort en betydelig innsats for samfunnslivet i bygda. Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse for personer som har vist sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger".

Send inn forslag til ildsjelprisen her! (Fyll inn skjema)


Vi tar også i mot forslag på epost:

Send skriftlige forslag med begrunnelse på epost merket "forslag til kulturpris/ ildsjelpris" til Løten kommune  post@loten.kommune.no innen fristen 15. oktober.


Kulturprisen og ildsjelprisen 2017 består av et diplom, blomster og en gavesjekk på 12 000 kroner.
Prisene blir delt ut våren 2018.
 

Forslag til kulturpris og ildsjelpris

Navn på kandidaten som bør motta prisen
Pris
 
Skriv en begrunnelse for hvorfor akkurat denne personen bør motta prisen
Skriv inn ditt navn her