Ansvarlig enhet er Løten Virke
 

Bestilling av ved (kunbjørkeved)

Levering

Priser 2019:

  • Levering pr. lass i Løten: 150,-
  • Levering pr. lass utenbygds: 250,-
  • Levering pr. lass med lastebil i Løten: 300,-
  • Levering pr. lass med lastebil utenbygds: 450,-

Det brukes lastebil når det er levering i storsekk, og det ligger til rette for dette.
Tillegg for bom-, parkering- og veiavgift iberegnes.

Kontaktinformasjon/fakturainformasjon