Du trenger en attest for skatt og merverdiavgift når du vil ha dokumentasjon på om din virksomhet eller du personlig skylder skatt/merverdiavgift eller ikke. 
Attesten viser hvor mye som eventuelt mangler innbetalt inkludert renter.

Hvem trenger og bruker attest for skatt og merverdiavgift?
Er du for eksempel en anbudsgiver vil ofte oppdragsgiveren kreve attest for skatt og merverdiavgift. Du kan også trenge denne attesten i forbindelse med skjenkeløyver og i enkelte andre bevillingssaker.
Attesten for skatt og merverdiavgift viser også om en virksomhet/person er registrert i merverdiavgifts- registeret.

Når og hvor får jeg attesten?
Attesten produseres automatisk og blir sendt til din meldingsboks i Altinn. Normalt skjer det umiddelbart så lenge du har sendt bestillingen innenfor ordinær arbeidstid. 
Bestiller du utenom ordinær arbeidstid får du normalt attesten ved starten av neste arbeidsdag.

Her kan du bestille skatteattesten elektronisk (Altinn.no).