Lensmannnen i Løten

Lensmannen i Løten, Jan Kampenhøy har kontortid i rådhuset Tingberg hver tirsdag, torsdag og fredag. Jan Kampenhøy er lensmann i Løten
Henvendelse via Servicekontoret i Løten. (tlf. 62 56 40 00)

Henvendelser utenom dette går til Stange Lensmannskontor (sivile saker) eller Hamar Politistasjon (politisaker) begge tlf. 02800. 
For kontakt med Namsmannen, ring tlf. 62 53 90 00 og spør etter Stange lensmannskontor.