Vi ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet. Sist vinter innførte vi bruk av SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt. Ordningen erstatter meldingsboka, først og fremst ved fravær. Dere kan fortsatt kommunisere direkte med lærer pr. mobil når dere må gjøre henvendelser som tilsier at det er nødvendig.

  • Send melding når barnet ditt er sykt eller ved planlagt fravær.Mobilskole
  • Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen.
  • Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser.

Send SMS til kontaktlærer

Send SMS til 03686, og start meldingen med JONSRUD KLASSE, f.eks. JONSRUD 2007.

Foresatte har nå muligheten til å rapportere direkte om fravær av sitt barn til læreren. Dette foregår på følgende måte:

For å melde fra om sykt barn, sender foresatte en SMS med teksten JONSRUD KLASSE TEKST til 03686. F.eks. Hvis du har en elev i 1. klasse, sender du SMS for eksempel slik: “JONSRUD 2007 Per er syk i dag. Hilsen Lise.” til 03686.

Motta viktige beskjeder på SMS

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Vi har på den måten full oversikt over all kommunikasjon som er tilsendt skolen via mobil og kan raskt og enkelt sjekke om meldingen fra hjem til skolen er ekte. Det er kun skolen som har tilgang på denne informasjonen og vil ikke deles med utenforstående, etter gjeldende regler fra Datatilsynet.
Dette medfører ingen kostnader for foreldrene.

Dere kan lese mer om mobilskole på: http://www.mobilskole.no/