Politisk organisasjonskart:

Politisk organisasjonskart

 

  

Ordfører: AP Bente Elin Lilleøkseth
Varaordfører: AP Harald Romstad

Representanter i politiske organer i perioden 1.1.2014-31.12.2014

Kommunestyret
AP: Bente Elin Lilleøkseth (ordfører)
AP: Harald Romstad (varaordfører)

AP: John Magne Pedersen Tangen
AP: Synnøve Fjærgård
AP: Per Øwre Sandvik
AP: Jørn Arild Flatha
AP: Knut Erik Villumstad
AP: Anne-Gry Villumstad
AP: Anne-Lena Brustad Dragsten
AP: Beate Smestad Andersen
AP: May Sissel Andersen
AP: Sven T. Wilhelmson
AP: Jan Ludvik Gulbrandsen
SV: May-Elin Imset
SP: Nils Thore Vasaasen
SP: Else Bjørke
SP: Marte Larsen Tønseth
SP: Sem Gudbrand Varhaug Søberg
KrF: Egil Rønningstad
V: Silje Hafslund
H: Oddny Marie Prytz
H: Frode Nielsen
H: Anders Bronken
FrP: Unni Østberg-Kristoffersen
FrP: Renate Ous

Formannskap
AP: Bente Elin Lilleøkseth (ordfører)
AP: Harald Romstad (varaordfører)
AP: John Magne Pedersen Tangen
AP: Synnøve Fjærgård
AP: Per Øwre Sandvik
SP: Nils Thore Vasaasen
SP: Else Bjørke
FrP: Unni Østberg-Kristoffersen
H: Oddny Marie Prytz


Driftsutvalget
AP: Anne-Lena Brustad Dragsten, leder
H: Anders Bronken, nestleder
AP: Jørn Arild Flatha
AP: Knut Erik Villumstad
AP: Beate Smestad Andersen
AP: May Sissel Andersen
SP: Marte Larsen Tønseth
SP: Amund O. Sigstad
KrF: Egil Rønningstad

Kontrollutvalget
H: Frode Nielsen, leder
SP: Sem Gudbrand Varhaug Søberg, nestleder
SV: May-Elin Imset
AP: Inge Bakken
V: Heidi Amundsen/ Gina Sigstad *
Klagenemda
AP: Knut Erik Villumstad, leder
SP: Tone Karlsen
SV: Jon Espen Nergård
H: Anders Bronken
FrP: Renate Ous

* Heidi Amundsen ut fra 28.7.2014, og Gina Sigstad inn fra 28.7.2014 og ut perioden.

Kommunestyret 2014

Antall saker behandlet:

  • Kommunestyret: 72
  • Formannskapet: 94
  • Driftsutvalget: 49
  • Kontrollutvalget: 39
  • Klagenemnda: 8

Se oversikt over politikere i råd og utvalg (dags dato) her

Se oversikt over møter og saker som behandles her (møtekalender)