Her kan du lese årsberetningen med regnskap 2014:

 

Innhold i årsberetning og regnskap 2014

Årsberetningen er den formelle og lovmessige delen av kommunens rapportering, og inneholder dette: 
 • RÅDMANNENS FORORD
 • LIKESTILLING
  Kjønnsfordeling ansatte
  Lønn
 • ETIKK
 • INTERNKONTROLL
 • UNIVERSELL UTFORMING
 • FINANSFORVALTNING OG ØKONOMISK RESULTAT
  Resultater økonomi
  Hovedtall og resultater for kommunens samlede økonomi og virksomhet
  Kommunens driftsresultat
  Gjeld, renter og avdrag
  Utviklingstrekk
  Balansen
  Investering
 • KOSTRA
 • SKJEMA OG NOTER

​Last ned årsberetningen 2014 for Løten kommune her (som PDF-fil) 

Les revisjonsberetningen her (fra Hedmark Revisjon IKS)