Skolestart og skolegrenser i Løten

Utgangspunktet er at barn starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Alle barn som bor i Løten kommune, eller som flytter til kommunen har rett på skoleplass her.

Kommunen benytter også data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for å ha oversikt skolepliktige barn i kommunen. Det er derfor viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien.

Hvilken skole skal barnet ditt gå på?
Det er barnets bostedsadresse som er utgangspunktet for skoletilhørighet. 

Skolegrenser
Se kart for skolegrenser om du lurer på hvilken skole ditt barn hører til. I menyen velg søk, kan du søke opp adressen din, og se hvilken skole som er deres nærskole.

Saksgang ved skolestart:

  • Foresatte fyller ut mottatt skjema fra skolen eller bruker dette skjemaet og sender nærskolen.
  • De som velger et privat skolealternativ, må gi beskjed til nærskolen
  • De som ønsker å gå på annen skole enn den de i utgangspunktet tilhører, søker om det i skjemat for skolestart.
  • Eventuell søknad om utsatt skolestart sendes direkte til Løten kommune ved oppvekst (et slikt vedtak krever sakkyndig vurdering fra HIPPT).

Skolene arrangerer skolebesøk for nye førsteklassinger så barna kan bli kjent med skolen de skal gå på. Dette skjer i samarbeid med barnehagene i kommunen.

Last ned skjema elevregistrering til skoler i Løten kommune her (word)
Last ned skjema elevregistrering til skoler i Løten kommune her (pdf)

Les om skolene i Løten her

 

Hvilken skolekrets?

Se kart for skolegrenser om du lurer på hvilken skole ditt barn hører til. I menyen velg søk, kan du søke opp adressen din, og se hvilken skole som er deres nærskole.

Elevtall trinn/skole Løten kommune skoleåret 2016/ 2017:

Årstrinn

Jønsrud

Lund

Østvang

Ådalsbruk

Totalt

1. trinn

11

15351071

2. trinn

17

11441486

3. trinn

11

16

362083

4. trinn

16

15341681

5. trinn

16

13371783

6. trinn

11

12251866

7. trinn

21

11401890

Totalt 
barnetrinn

103

93251113560

Løten ungdomsskole

8. trinn

73

 

 

 

 

9. trinn

70

 

 

 

 

10. trinn

78

 

 

 

 

Totalt ungdomstrinn

221

 

 

 

221

Totalt grunnskolen

 

 

 

 

781

Telledato: 1. oktober 2016.

Endringer kan skje gjennom året.