Skolestart og skolegrenser i Løten

Utgangspunktet er at barn starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år.
Alle barn som bor i Løten kommune, eller som flytter til kommunen har rett på skoleplass her.

Kommunen benytter også data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for å ha oversikt skolepliktige barn i kommunen. Det er derfor viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien.


Skolegrenser

Hvilken skole skal barnet ditt gå på?
Det er barnets bostedsadresse som er utgangspunktet for skoletilhørighet. 

>> Se kart for skolegrenser om du lurer på hvilken skole ditt barn hører til. I menyen velg søk, kan du søke opp adressen din, og se hvilken skole som er deres nærskole.

Saksgang ved skolestart:

  • Foresatte fyller ut mottatt skjema fra skolen eller bruker >> dette skjemaet og sender nærskolen.
  • De som velger et privat skolealternativ, må gi beskjed til nærskolen
  • De som ønsker å gå på annen skole enn den de i utgangspunktet tilhører, søker om det i skjemat for skolestart.
  • Eventuell søknad om utsatt skolestart sendes direkte til Løten kommune ved oppvekst (et slikt vedtak krever sakkyndig vurdering fra HIPPT).

Skolene arrangerer skolebesøk for nye førsteklassinger så barna kan bli kjent med skolen de skal gå på. Dette skjer i samarbeid med barnehagene i kommunen.

>> Last ned skjema elevregistrering til skoler i Løten kommune her (word)
>> Last ned skjema elevregistrering til skoler i Løten kommune her (pdf)

>> Les om skolene i Løten her

 

Elevtall trinn/skole Løten kommune skoleåret 2017/ 2018:

Årstrinn

Jønsrud

Lund

Østvang

Ådalsbruk

Totalt

1. trinn

12

14381579

2. trinn

11

15331069

3. trinn

18

11

441285

4. trinn

11

16352082

5. trinn

18

14351683

6. trinn

16

14371784

7. trinn

11

11251865

Totalt 
barnetrinn

97

95247108547

Løten ungdomsskole

8. trinn

91

 

 

 

 

9. trinn

74

 

 

 

 

10. trinn

71

 

 

 

 

Totalt ungdomstrinn

236

 

 

 

236

Totalt grunnskolen

 

 

 

 

783

Telledato: 1. oktober 2017.

Endringer kan skje gjennom året.