Utgangspunktet er at barn starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år.
Alle barn som bor i Løten kommune, eller som flytter til kommunen har rett på skoleplass her.

Kommunen benytter også data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for å ha oversikt skolepliktige barn i kommunen. Det er derfor viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien.


Skolestart

Løten kommune innfører ny praksis i forbindelse med skolestart. Mer informasjon blir lagt ut her i løpet av februar 2020.


Skolegrenser

Hvilken skole skal barnet ditt gå på?
Det er barnets bostedsadresse som er utgangspunktet for skoletilhørighet. 

  • Se kart for skolegrenser om du lurer på hvilken skole ditt barn hører til. I menyen velg søk, kan du søke opp adressen din, og se hvilken skole som er deres nærskole.