Utgangspunktet er at barn starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år.
Alle barn som bor i Løten kommune, eller som flytter til kommunen har rett på skoleplass her.

Kommunen benytter også data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for å ha oversikt skolepliktige barn i kommunen. Det er derfor viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien.


Skolegrenser

Hvilken skole skal barnet ditt gå på?
Det er barnets bostedsadresse som er utgangspunktet for skoletilhørighet. 

  • Se kart for skolegrenser om du lurer på hvilken skole ditt barn hører til. I menyen velg søk, kan du søke opp adressen din, og se hvilken skole som er deres nærskole.
     

Illustrasjonsbilde (Ricardofoto)