Skolestart og skolegrenser i Løten

Utgangspunktet er at barn starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år.
Alle barn som bor i Løten kommune, eller som flytter til kommunen har rett på skoleplass her.

Kommunen benytter også data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for å ha oversikt skolepliktige barn i kommunen. Det er derfor viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien.


Skolegrenser

Hvilken skole skal barnet ditt gå på?
Det er barnets bostedsadresse som er utgangspunktet for skoletilhørighet. 

>> Se kart for skolegrenser om du lurer på hvilken skole ditt barn hører til. I menyen velg søk, kan du søke opp adressen din, og se hvilken skole som er deres nærskole.

Saksgang ved skolestart:

  • Foresatte fyller ut mottatt skjema fra skolen eller bruker >> dette skjemaet og sender nærskolen.
  • De som velger et privat skolealternativ, må gi beskjed til nærskolen
  • De som ønsker å gå på annen skole enn den de i utgangspunktet tilhører, søker om det i skjemat for skolestart.
  • Eventuell søknad om utsatt skolestart sendes direkte til Løten kommune ved oppvekst (et slikt vedtak krever sakkyndig vurdering fra HIPPT).

Skolene arrangerer skolebesøk for nye førsteklassinger så barna kan bli kjent med skolen de skal gå på. Dette skjer i samarbeid med barnehagene i kommunen.

>> Last ned skjema elevregistrering til skoler i Løten kommune her (word)
>> Last ned skjema elevregistrering til skoler i Løten kommune her (pdf)

>> Les om skolene i Løten her

 

Elevtall trinn/skole Løten kommune skoleåret 2018/ 2019:

Årstrinn

Jønsrud

Lund

Østvang

Ådalsbruk

Totalt

1. trinn

14

13361982

2. trinn

14

12401581

3. trinn

11

15

341070

4. trinn

19

11421183

5. trinn

12

13351979

6. trinn

17

13351479

7. trinn

16

15381786

Totalt 
barnetrinn

103

92260105560

Løten ungdomsskole

8. trinn

66

 

 

 

 

9. trinn

90

 

 

 

 

10. trinn

76

 

 

 

 

Totalt ungdomstrinn

232

 

 

 

232

Totalt grunnskolen

 

 

 

 

792

Telledato: 1. oktober 2018.

Endringer kan skje gjennom året.