Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Skole - Registrering av elever til skoler i Løten kommune

Skolestart og skolegrenser i Løten

Utgangspunktet er at barn starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Alle barn som bor i Løten kommune, eller som flytter til kommunen har rett på skoleplass her.

Kommunen benytter også data fra folkeregisteret og det kommunale administrasjonssystemet for å ha oversikt skolepliktige barn i kommunen. Det er derfor viktig at foresatte sørger for at folkeregisteret har korrekte data om familien.

Hvilken skole skal barnet ditt gå på?
Det er barnets bostedsadresse som er utgangspunktet for skoletilhørighet. 

Skolegrenser
Se kart for skolegrenser om du lurer på hvilken skole ditt barn hører til. I menyen velg søk, kan du søke opp adressen din, og se hvilken skole som er deres nærskole.

Saksgang ved skolestart:

  • Foresatte fyller ut mottatt skjema fra skolen eller bruker dette skjemaet og sender nærskolen.
  • De som velger et privat skolealternativ, må gi beskjed til nærskolen
  • De som ønsker å gå på annen skole enn den de i utgangspunktet tilhører, søker om det i skjemat for skolestart.
  • Eventuell søknad om utsatt skolestart sendes direkte til Løten kommune ved oppvekst (et slikt vedtak krever sakkyndig vurdering fra HIPPT).

Skolene arrangerer skolebesøk for nye førsteklassinger så barna kan bli kjent med skolen de skal gå på. Dette skjer i samarbeid med barnehagene i kommunen.

Last ned skjema elevregistrering til skoler i Løten kommune her (word)
Last ned skjema elevregistrering til skoler i Løten kommune her (pdf)

Les om skolene i Løten her

 

Hvilken skolekrets?

Se kart for skolegrenser om du lurer på hvilken skole ditt barn hører til. I menyen velg søk, kan du søke opp adressen din, og se hvilken skole som er deres nærskole.

Elevtall trinn/skole Løten kommune skoleåret 2016/ 2017:

Årstrinn

Jønsrud

Lund

Østvang

Ådalsbruk

Totalt

1. trinn

11

15 35 10 71

2. trinn

17

11 44 14 86

3. trinn

11

16

36 20 83

4. trinn

16

15 34 16 81

5. trinn

16

13 37 17 83

6. trinn

11

12 25 18 66

7. trinn

21

11 40 18 90

Totalt 
barnetrinn

103

93 251 113 560

Løten ungdomsskole

8. trinn

73

 

 

 

 

9. trinn

70

 

 

 

 

10. trinn

78

 

 

 

 

Totalt ungdomstrinn

221

 

 

 

221

Totalt grunnskolen

 

 

 

 

781

Telledato: 1. oktober 2016.

Endringer kan skje gjennom året.

Sist endret: 09.02.2017
|
|
|