Kommunens opplæringsbasseng ligger på Jønsrud skole. Alle elevene i Løten-skolen får sin svømmeopplæring her.

Svømmebassenget på Jønsrud skole

Her holdes det også svømmekurs som er åpne for befolkningen. 
Dette organiseres av Løten Idrettsråd. 

Her finner du mer informasjon om Jønsrud skole