Kommunens opplæringsbasseng ligger på Jønsrud skole. Alle elevene i Løten-skolen får sin svømmeopplæring her.

Svømmebassenget på Jønsrud skole

 

Her finner du mer informasjon om Jønsrud skole