Driften i 2014
Jønsrud skole fikk i august ny rektor, overlapping av økonomi og faglighet var fokus andre halvår av 2014.
Ut fra skolens økonomiske resultater gav dette utfordringer økonomiske og faglige. Virksomheten har brukt lite vikarer, slår sammen grupper og klasser der det er mulig. Fag og timer blir slått sammen på tvers av trinn. Vi prøver å ta hensyn til basisfagene som matte, norsk og engelsk. Disse fagene har vi prøvd å skjerme da fagfokus er viktig for resultater. Skolen ser også med dette fokus på økonomi må mål oppnåelsen for skolen justeres ned. Innkjøpsstopp fra tidlig i oktober er ikke en god løsning men for å forsvare driftsresultatet er dette nødvendig.
Dette gir tap i læringsutbytte til elevene. Driften på teknisk side er det foretatt ulike justeringer som sparetiltak ang søppel, innkjøp og vedlikehold. Elevene har selv bidratt til å få til innkjøp via søknader til BUK for svømme utstyr. FAU har gitt gaver til skolen med  bl.a. lydanlegg. Og ikke minst har dugnad og nærmiljø vært viktig for skolens ute/nærmiljø. Driften til skolen er sårbar når virksomheten ikke kan planlegge inn personell og elevmassen før i august-mnd.

Beskrivelse av framtidige utfordringer/hendelser i virksomheten og hvordan vi har tenkt å løse dette. 
Jønsrud skole har fremtidige utfordringer sett i forhold til kvalitet- økonomi og lovpålagte oppgaver. Økonomi vil bli en utfordring i henhold til tildelte rammer, men det handler og å se Løten-skolene som et «VI». Løten skolene skal med i prosjektet «Vurdering for læring». Arbeidet med dette vil gi resultater over tid i forhold til tjenesteproduksjonen. Økonomien sett mot kvaliteten i skolen vil alltid være en utfordring. Jønsrud skole vil jobbe med å øke kvaliteten ut i fra de rammer som ligger inne for 2015.

Jønsrud jobber med organiseringen av klasser, organiseringen av spesialundervisningens ressurser og timer. Reduksjon i timeantallet for elevene. Elevene har gått gjennomsnittlig 38 timer for mye pr år som nå reduseres til minstekrav for fag og timefordeling. Jønsrud vil fortsatt jobbe i temaperioder i fag som K/H og RLE. Skolen slår sammen 1-4 trinn og 5-7 trinn. Utnyttelse av lærer resurser og fag kompetanse. Frigjør også mer tid til basisfag som matte, norsk og engelsk igjennom uken. Skolen har valgt samme utnyttelse av fagene kroppsøving og musikk. Skolen bruker lærenes fagkompetanse og underviser mer enn i sin kontaktlærer klasse. Viktig i fremtidige planer er å bruke den gode kompetanse, og videreutdanne skolens lærere for å holde fagfokus oppe. Alle lærere og elever/foresatte bruker  læringsplattformen It`s Learning daglig/ukentlig. Publiserer ukeplaner, fagstoff, lydfiler til leselekser i ulike fag. Laster opp lekser og leverer prøver/innleveringer. Skolen bruker daglig og aktivt Smart Board, der brukes mye interaktiv undervisning. Nett resurser i alle fag og vi har mye fokus på IKT og progresjon fra IKTplan.no. Flytte bokfokus over på nettbasert undervisning- men dette innebærer god pc/nettbrett-tilgang og kan gi andre økonomiske utfordringer. Jønsrud skole er en PALS-skole (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen). Aktivt arbeid med forebygging og klar klasseledelse. Ansvar, respekt og omsorg er og vil bli fokus videre, dette gir skolen/elevene/lærene og hjemmene en ramme som skal møte skolen visjoner og mål. 

Nøkkeltall Jønsrud skole

Nøkkeltall

2013

2014

Elever i skolen pr. 01.10

107

104

Elever i SFO pr. 1.10.

40

29

Elever på leksehjelp 1.10

26

20

Totalt antall årsverk

13,5

12,2

 

Framtidige utfordringer/ hendelser, og hvordan vi har tenkt å løse dette.

Jønsrud skole har fremtidige utfordringer sett i forhold til kvalitet- økonomi og lovpålagte oppgaver. Økonomi vil bli en utfordring i henhold til tildelte rammer, men det handler og å se Løten-skolen som et «VI» og ikke minst sin virksomhet. Løten skolene skal med i prosjektet «Vurdering for læring». Arbeidet med dette vil gi resultater over tid i forhold til tjenesteproduksjonen. Økonomien sett mot kvaliteten i skolen vil alltid være en utfordring, men Jønsrud skole vil jobbe med å øke kvaliteten ut i fra de rammer som ligger inne for 2015. Det ligger utfordringer i å utføre de lovpålagte oppgaver vi har. Jønsrud jobber med organiseringen av klasser og organiseringen av spesialundervisningens ressurser og timer. Reduksjon i timeantallet for elevene. De har gått gjennomsnittlig 38 timer for mye pr år som nå reduseres til minstekrav for fag og timefordeling. Skolen vi med dette justere sine fag mål og vi har sett gode resultater med å ha flere timer i uken  over tid. Jønsrud vil fortsatt jobbe i temaperioder i fag som K/H og RLE. Skolen slår sammen 1-4 trinn og 5-7 trinn. Utnyttelse av lærer resurser og fag kompetanse. Frigjør også mer tid til basisfag som matte, norsk og engelsk igjennom uken. Skolen har valgt samme utnyttelse av fagene kroppsøving og musikk. Skolen bruker lærenes fagkompetanse og underviser mer enn i sin kontaktlærer klasse. Viktig i fremtidige planer er å bruke den gode kompetanse og videreutdanne skolens lærere for å holde fagfokus oppe. Alle lærere og elever/foresatte bruker plattformen daglig/ukentlig. Publiserer ukeplaner, fagstoff, lydfiler til leselekser i ulike fag. Laster opp lekser og leverer prøver/innleveringer. Dette kan evt bidra til noe innsparings. Skolen bruker daglig og aktivt Smart Board, der brukes mye interaktiv undervisning. Nett resurser i alle fag og vi har mye fokus på IKT og progresjon fra IKTplan.no. Flytte bokfokus over på nettbasert undervisning- men dette innebærer god pc/nettbrett-tilgang og kan gi andre økonomiske utfordringer. Jønsrud skole er en PALS-skole(Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen). Aktivt arbeid med forebygging og klar klasseledelse. Ansvar, respekt og omsorg er og vil bli fokus videre, dette gir skolen/elevene/lærene og hjemmene en ramme som skal møte skolen visjoner og mål.

Jønsrud skole 23.02.15.
Audhild Køhl – rektor.

Til toppen