Lund barnehage 2014

Året vårt startet med temaet ”Hopp og sprett”, der blant annet bevegelsesprogrammet Røris -med musikk ble benyttet. Målet var å gi ungene mestringsfølelse og glede ved allsidig fysisk aktivitet.

Vi er en Miljøfyrtårnbarnehage, og ”Natur og miljø” er et av satsningsområdene i barnehagen. Vi hadde jevnlige turdager, til faste steder i de fine skogsområdene i nærheten. ”Året rundt i skogene våre” var tema høst/vinter. De har hatt mange gode opplevelser og lært om hvordan vi ferdes i naturen og tar vare på den. De ansatte har vært på inspirasjonskurs hos Hamar Naturskole, der ”Mat på bål” var ett av temaene.

Vi markerte Barnehagedagen i mars, der tema var demokrati og barns medvirkning med slagordet; Jeg har noe å si… Bakteppet for temaet er grunnlovsjubileet. Ungene laget sin egen Grunnlov, med punkter som;

 Alle skal få være med å bestemme litt hver. Si fra til hverandre hvis noe ikke er greit.

Alf Prøysen var selvsagt med oss hele dette året; på karneval med Bolla Pinnsvin – i forestilling på besteforeldrekaffen der vi underholdt med Prøysens tekster og på sommerfesten med dramatisering av ”Geitekyllingen som kunne telle til ti”.

Barnehagen jobber mye med trafikksikkerhet og arrangerte i november Reflekskveld/Lysfest for å sette søkelyset på det. Stas var det for ungene å ha med seg lommelykter til refleksløypa. Premien var sjølsagt er refleks og et lite diplom i førerkortstørrelse. Underholdning og besøk av ”Tarkus trafikkvenn” sto på programmet. Det var satt opp lavvo, - bålkos ved gapahuken og hele uteområdet var pyntet med lykter. Det ble et kjempekoselig kveldsarrangement med ”magisk” stemning. Flere av de ansatte har gjennomført Trygg Trafikk sitt kurs om trafikkopplæring for barnehageansatte.

Barnehagen har 2 aldersblandede avdelinger med barn fra 1 til 6 år. Ungene deles inn i jevnaldrings -grupper på tvers og ungene får tilpasset opplegg ut i fra sitt alders- og modningsnivå. Hele personalgruppa har dette året deltatt på LØFT -kurs for barn og voksne. Det er en løsningsfokusert arbeidsmåte der vi roser og bekrefter, leverer personlige og konkrete tilbakemeldinger som ferskvare. En metode som fremmer sosial kompetanse.

Det har vært et GODT år i barnehagen, - med et personale som er opptatt av å gi et tilbud med best mulig kvalitet.

Nøkkeltall Lund barnehage:

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose
2015

Totalt antall årsverk

7,2

7,0

7,2

Totalt antall ansatte

9

10

9

Totalt antall barn (pr.01.09)

31

29

29

Antall barn under tre år

6

6

 7

Antall barn over tre år

25

            22

20

Antall barn under ett år som starter senere enn 15. august (Barnehagegaranti)

0

1

0

Andel barn med vedtak om §5 timer som får spesialpedagogisk hjelp.

100 %

100 %

100 %

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn

3

3

2

Andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn som får ekstra språkopplæring

3

3

2

Netto budsjettramme

  2 822 000

   2 917 000

2 917 000

 Framtidige utfordringer/hendelser
 

Vi vil tilstrebe utvikling av IKT i barnehagen, - som er et mål i barnehagenes utviklingsplan fram til 2016. Vi har installert trådløst nettverk, så utgiftene til materiell er ikke store. Leie og drift koster en del.

Alle lekeapparater ved barnehagen er godt vedlikeholdt og justert etter årlige lekeplasskontroller, men enkelte er velbrukte. Vi håper på å få oppgradert utelekeplassen litt i forbindelse med det som måtte bli av tiltak vedrørende kartlegging av investeringsbehov som nå er gjort. Vi har et fint uteområde og har lett tilgang til ballbanen som Brenneriroa og omegn Velforening har satt i stand så fint.

Det er meldt som et investeringsbehov at barnehagen trenger et isolert rom til oppbevaring av vognene. Det håper vi kommer på plass i 2015.

Barnehagen er forholdsvis ny, men vi benytter fortsatt noe inventar fra gamle Haugland barnehage. Oppsparte midler var tiltenkt utskiftning av inventar. Det håper det blir muligheter for i løpet av nær framtid.

Til toppen