Året 2014
Ådalsbruk barnehage har i 2014 hatt stort fokus på å jobbe etter LØFT, det vil si løsningsfokusert tilnærming. Vi har jobbet for at alle barn og voksne skal få et miljø hvor de kan bli den beste utgaven av seg selv. De ansatte har blitt kurset i LØFT, og de har tatt i bruk gode verktøy i arbeidet med barna. Barna har lært seg 10 ulike karakteregenskaper som f.eks. samarbeid, respekt og omsorg. Disse begrepene har barna fått møte i fortellinger, praktiske oppgaver og i hverdagssituasjoner. Dette er karakteregenskaper som barna vil dra nytte av å kunne hele livet.

Vi har også hatt fokus på leseglede i barnehagen dette året, barna har fått kjennskap til mange nye bøker og fortellinger. Gjennom temaet "leseglede" utvikles barnas kompetanse når det gjelder språk og den sosiale utviklingen. Barna utvider ordforådet sitt som gjør dem i bedre stand til å utrykke ene tanker, følelser og meninger. Ved å presentere forskjellig barnelitteratur formidler barnehagen en viktig og verdifull kulturarv.

Vi har også hatt fokus på fysisk aktivitet og uteliv. En gang i uken har hele barnehagen hatt et bevegelses program til musikk, Røris, dette for at barna skal få bruke kroppen sin på ulike måter til musikk. Vi har også hatt faste turdager hver uke, hvor barna har gått på tur i barnehagens nærmiljø. Her har barna fått fysisk aktivitet i ulikt terreng, de har fått kjennskap til naturen og har fått kunnskaper om hvordan vi skal opptre i naturen.

De ansatte i Ådalsbruk barnehage fikk i år tildelt arbeidsmiljøprisen for Løten kommune. Dette er basert på brukerundersøkelser blant personalet, sykefravær og arbeidet som er gjort for å styrke arbeidsmiljøet i barnehagen. Dette er en pris vi er stolte av å få.

Nøkkeltall

2014

Prognose 2015

Totalt antall årsverk

7,8

10

Totalt antall ansatte

11

11

Totalt antall barn (pr. 1. september)

27

27

Antall barn under tre år

9

9

Antall barn over tre år

18

18

Antall barn under ett år som starter senere enn 15. august (barnehagegaranti)

1

 

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn

2

 

Andel barn med behov for ekstra tilrettelegging/tiltak.

11,5 %

 

Netto budsjettramme

4 130 000

3 419 000

Barnehagen fikk også en stort oppgradering i år ved at vi fikk byttet ut vårt gamle kjøkken. Nå har vi fått et nytt pent og funksjonelt kjøkken som innbyr til matlaging for både liten og stor.

Framtidige utfordringer i virksomheten

Utfordringer vi står ovenfor i barnehagen fremover er at vi får barnegrupper som er mer sammensatte i forhold til språk, fysiske og sammensatte behov.

Vi skal jobbe for at alle barn skal få utvikle sitt potensialet, og legge til rette for mestring på de ulike barnas nivå.

Til toppen