Økonomi/drift
Økonomisk resultat på 100% er tilfredsstillende. Dog innebærer resultatet bruk av fond for saldering av overforbruk. Året har hatt en skadebelastning som ligger over normalen både på bygg og teknisk utstyr. Reparasjonsandel til tekniske anlegg øker for hvert år.

For sommeren i 2014 ble det ikke innleid ekstrahjelp til utvendig maling. All gjennomført maling ble utført av fast ansatte.

Planarbeid
I 2014 ble mye tid brukt til utarbeidelse av plan for formålsbygg. BVS er veldig godt fornøyd med sluttresultatet.

Vedlikehold
Det er gjennomført mange vedlikeholdstiltak i 2014, inklusive oppgradering av toaletter på Lund skole. Imidlertid er det ikke mulig å holde tritt med verdiforingelse med de ressurser som er til rådighet i BVS. 

Energi
Energiforbruket har stabilisert seg på et lavere nivå enn for noen år siden. Gjennomførte tiltak og innarbeidelse av holdninger har gitt gode resultater. Vindusskift ved Løten helsetun og ungdomsskolen, lysskift på ungdomsskolen, utebelysning ved Tingberg, og noe overgang til LED beslysning er tiltak som er gjennomført i 2014.

For alle anlegg er forbruket på ca 6,8 mill kwh i 2014, som er en nedgang på ca 570 000 kwh fra 2013. I 2014 ble tiltak fondsfinansiert med ca  600 000 kr. Overskudd på strøm og fyringspostene var ca 1,0 mill for året. Ved inngang til 2015 er energifondet på 1,3 mill kr.

Bosetting av flyktninger.

I 2014 er det kjøpt en enebolig for bosetting av flyktninger. Det er ikke solgt noen bolig i perioden.

Prosjekter:

 • Utskifting av vinduer ved Løten Helsetun: 
  Det ble skiftet vinduer ved Løten Helsetun i arealene for Post 3 og Boenheten.
 • Utomhus Jønsrud: 
  Ferdigstilling etter siste dreneringstiltak er gjennomført. Dreneringstiltakene har fjernet vanninntregning i underetasjen.
 • Leilighet på Grinder:
  Leilighet er utvidet til dobbelt størrelse og totalrenovert.
 • Uthus Sentralen:
  Prosjektet har hatt stillstand i perioden i påvente av utredninger om lokalisering av sentralen, kulturskolen og kvennhaugen.
 • Løten Ved og service:
  Regulering er ferdigstilt, arealanskaffelse er under arbeid, grunnundersøkelser er gjennomført. Arbeid med forprosjekt er startet opp
 • Tomt etter søsterboligen:
  Tomt er oppgradert med asfaltering og øvrig tilordning av areal.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

Totalt antall årsverk

10,5

10,8

10,8

Netto budsjettramme

16,0

15,8

17,5

Antall kommunale bygg for vedlikehold

65

66

67

Antall kvadratmeter for vedlikehold

49 600

49 750

50100

Vedlikehold kr pr kvm

50

52

70

Antall kvm for kommunal energibetaling

47 400

47 400

47 800

Antall gjennomførte energisparetiltak med størrelse over 10 000 kwh pr år.

2

5

5

Forbruk energi pr kvm

162

151

< 150

Antall personalmøter

8

6

6

Gjennomførte velferdstiltak for ansatte i BVS

1

2

2

Antall uønskede hendelser, innbrudd, vannskade, brann osv.

0

3

=< 3

Til toppen