Personell
Antall ansatte har gått ned på grunn av fast ansatte har økt stillingsbrøk.  Det er ansatt 1 ny renholder i 50 % stilling.  Sykefraværet er på totalt 5,37 som ikke er spesielt høyt for denne yrkesgruppen.  Kompetanseheving har vært gjennomført med kurs og opplæring.

Økonomi
Vi har vært forsiktig med bruk av vikarer.  Det har vært noe innkjøp av maskiner, men vi har klart oss innenfor ramma.

I 2014 markerte vi Renholders Dag på Scandic Hotell sammen med renholderne fra Elverum, Stange, Hamar og Ringsaker kommune samt Hedmark Fylkeskommune.  Det var et fagseminar med kurs i tema; ergonomi, arbeidsglede, hygiene og maskinbruk.  Vår seksjon opplevde dette som svært nyttig og positivt, slik at det også i 2015 vil bli arrangert en fagdag.

Nøkkeltall

2013

2014

Prognose 2015

Netto budsjettramme

7 171 000

7 595 000

10 800 000

Totalt antall årsverk
(inkl. vaskeri)

15,5

16

21,65

Totalt antall ansatte
(inkl vaskeri)

19

18

25

Antall m2 rengjort

24 600

29 200

34 300

Antall m2 rengjort pr årsverk

1587

1 946

1 728