Oversikt over våre samarbeidspartnere, og tilskudd til disse. Du kan også lese mer om dem på deres egne hjemmesider.

Samarbeidspartnere

2012

2013

2014

Hias IKS

12 598

12 607

    12 942

Hedmarken interkommunale brannvesen (HIB)

5 058

5 227

      4 144

Regionalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange

1 219

1 348

      1 371

Hamarregionen interkommunale PPT

1 374

1 574

      1 551

Miljørettet helsevern

248

279

                 -  

Samfunnsmedisinsk enhet (se bokmerke)

0

0

        594

Samfunnsmedisin – Psykososial støttegruppe

48

44

          66

Stiftelsen Hamar Krisesenter

461

307

        508

Interkommunal barnevernvakt

126

138

   (ca) 144

SMISO Hamar – Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

40

40

                40

IKA Øst IKS

143

150

        149  

Hedmarken IKT

5 155

5 328

      6 125

Hamarregionen Utvikling (HRU)

475

456

        507

Hamar-regionen Reiseliv (HaRR)

163

165

        181

Hedmarken legevakt

1 257

1 218

      1 459

Hedmark Revisjon IKS

664

627

        726

Totale utgifter

29 029

29 508

30 472

Tall i tusen

Du vil i tillegg finne linker til deres egne årsmeldinger her når de behandlet.
Om denne ikke er klar, linkes til deres hjemmesider

*Samfunnsmedisinsk enhet ble etablert 1. januar 2014
Samfunnsmedisinsk enhet ble den 01.01 2014 etablert av kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Miljørettet helsevern ble sammen med  medisinskfaglig rådgivning, helsemessig beredskap og smittevern overført til den nye enheten.