Sykefraværstall i prosent %

Sykefravær/ egenmelding  2014

Egenmeldt

Sykemeldt

Egen- / sykemeldt

Rådmannen og rådmannens ledergruppe inkl skolefaglig rådgiver, rådgivere i stab, eiendomsskattekontoret, legetjenesten

0,25

2,86

3,12

Økonomiseksjonen

0,98

15,10

16,08

Administrasjonsseksjonen

1,25

0,05

1,29

Bygg og vedlikehold

0,28

0,98

1,26

Renholdsseksjonen

2,06

2,46

4,52

Hjemmebasert omsorg

0,75

7,69

8,45

Bolig, rehabilitering og aktivisering

1,27

12,42

13,69

Løten helsetun

2,05

6,27

8,32

Kvalifisering

1,39

5,98

7,36

NAV

1,02

6,46

7,48

Barnevern

0,52

6,58

7,10

Helse og familie

0,36

10,87

11,23

Jønsrud barnehage

1,80

9,18

10,98

Lund barnehage

1,76

7,18

8,97

Ryli barnehage

0,75

17,35

18,10

Skøienhagen barnehage

1,10

7,79

8,90

Ådalsbruk barnehage

1,95

2,81

4,75

Jønsrud skole

0,42

3,56

3,97

Lund skole

0,72

4,69

5,41

Østvang skole

1,72

5,96

7,69

Ådalsbruk skole

1,24

1,88

3,12

Løten ungdomsskole

0,93

6,95

7,88

Teknisk drift

0,71

0,36

1,07

Teknisk forvaltning

0,54

1,83

2,37

Kultur, informasjon og service

0,57

3,49

4,06

Ordfører

0,00

3,95

3,95

SUM

1,26

6,47

7,73