Her finner du et utvalg av viktige saker som er behandlet i politiske organer i Løten kommune i 2014.

Kommunestyret

 • Fotgjengerkryssing av Rørosbanen i Løten sentrum - forprosjekt (sak 0002/14). 

   
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse for Løten kommune, status for prosjektarbeidet (sak 0004/14)
 • Tilstandsrapport for Løtenskolen 2013 (sak 0006/14)
 • Etiske retnngslinjer for Løten kommune (sak 0012/14). Se våre etiske retningslinjer her
 • Årsmelding og regnskap 2013 (sak 0018/14). Les vår årsmelding og regnskap for 2013 her
 • Strategisk plan for bygg og eiendom 2014 -2019 (sak 0022/14)
 • Kommunereformen (sak 0040/14)
 • Riksveg 3 / 25 Ommangsvollen - Grundset/ Basthjørnet - forslag til finansiering med bompenger (sak 0041/14)
 • LØTEN 2015 - avsluttende behandling (sak 0042/14). Les saken her -På denne siden finne du både saksframlegget, protokollen og tilhørende vedlegg/ rapport.
 • Forslag til områdereguleringsplan for Løten stasjon - godkjenning (sak 0056/14)
 • Boligsosial handlingsplan 2015-2025 (sak 0064/14)
 • Budsjett 2015 og budsjett og økonomiplan 2015-2018 (sak 0070/14)
  Les budsjett og økonomiplan 2015-2018 her

Formannskapet

 • Beredskapsplan for Løten kommune, revidert reglement for Løten kommunes beredskapsarbeid (sak 0004/14)
 • Brenneriroa - søknad om å bli regnet som typisk turiststed (sak 0017/14)
  Les om da Brenneriroa ble regnet som et turiststed, og butikken fikk lov til å ha åpent på søndager (HA)
 • Forslag til områdereguleringsplan for Venslivegen 9 og 11 – godkjenning (sak 0024/14)
 • Gjennomføring av kommunale trafikksikkerhetstiltak i 2014 (sak 0040/14)
 • Målekort for virksomhetene (sak 0048/14)
 • HIAS - økonomiplan 2015 - 2018, budsjett og priser 2015 (sak 0054/14)
 • Nye lokaler for kulturskolen og sentralen miljøsenter (sak 0070/14)
 • Revisjon av energi- og klimaplan 2014 (sak 0075/14)
 • Felles kommunedelplan vann og avløp 2014 - 2023, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange - forslag til høring (sak 0076/14)
 • Samarbeidsavtale vedrørende akuttplasser mellom Stange, Ringsaker og Løten kommune (sak 0092/14)

Driftsutvalget

 • Retningslinjer ungdomsarrangement (sak 0003/14)
 • Statusrapport - KULTUR 2015 (sak 0007/14)
 • Åpen hall - aldersgrense (sak 0016/14)
 • Medarbeiderundersøkelsen 2013 (sak 0017/14)
 • KS utviklingsprogram DEN GODE SKOLEEIER (sak 0022/14)
 • Barnas kunstfestival - forprosjekt (sak 0025/14)
 • Økt læringsutbytte på grunnleggende ferdigheter - revidering (sak 0031/14)
 • Løten kommunes ildsjelpris 2014 (sak 0045/14)
 • Løten kommunes kulturpris 2014 (sak 0046/14)