Mosjøen

Mosjømarka - muligheter for alle!

Området byr på mye åpen furuskog og mange myrer og tjern. Sentralt i området ligger Mosjøen med både bade- og fiskemuligheter. Mosjømarka har et rikt dyreliv. Mest kjent er kanskje den store bestanden av elg vinterstid. Området er også kjent for gode spillplasser for skogsfugl. Det finnes dessuten gode bærtrakter, særlig blåbær og tyttebær. På de store myrene finnes tranebær og multe.

Mosjømarka er rik på gamle kulturminner, og det finnes et utall fangstgroper, kolgroper og tjæremiler fra riktig gammel tid. Det er montert informasjonstavler ved flere lokaliteter langs merkede stier. Av nyere kulturminner finnes flere sætrer og boplasser og ikke minst mange godt bevarte skogskoier.

Med sin nære beliggenhet og de mange gamle og fine stiene er Mosjømarka et ypperlig tur- og opplevelsesterreng. Her finnes skiltede stier og skiløyper og flere åpne skogskoier som kan benyttes av friluftsfolk. Det er også sti- og løypetilknytning fra Løten sentrum. Rondanestien passerer dessuten gjennom østre del av Mosjømarka.

HHT, Løten krets har for øvrig utarbeidet en egen kartbrosjyre om Mosjømarka som gir mer utfyllende informasjon.

>> Løiten almenning har utarbeidet en side med oversikt over noen turmuligheter

Se turforslagene på >> www.ut.no her: