Tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse boligen og øke tilgjengeligheten. Det legges vekt på at tilpasningen er av varig karakter, og kan gis til både nye og gamle boliger.

Familier med funksjonshemmet barn skal være høyt prioritert. Søkere som har behov i dag skal prioriteres fremfor de som ønsker å tilrettelegge for fremtidige behov. De søkerne som har størst behov, dvs. der tilpasningen er mest nødvendig, prioriteres først.

En økonomisk behovsvurdering blir foretatt basert på en helhetsvurdering av husstandens situasjon. Ordningen administreres av NAV Løten.

Søknadsfrist 3. mai

Benytt søknadsskjema, som du finner her: Link til Husbankens søknadsside

Husbanken har tilrettelagt for elektronisk søknad. Benytt deg av denne

Eller benytt deg av søknadsskjema som fylles ut på skjerm eller på papir. 
Send denne til NAV Løten, postboks 33, 2341 Løten.

Les mer om ordningen på Husbankens hjemmesider