→ Søk tilskudd  (Skjema for utskrift skal sendes til: NAV Løten, postboks 33, 2341 Løten)

Søknadsfrist: 31. august 2019 og ordningen administreres av NAV Løten.

 

Les mer om ordningen på Husbankens hjemmesider

Tilskuddet skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse boligen og øke tilgjengeligheten. Det legges vekt på at tilpasningen er av varig karakter, og kan gis til både nye og gamle boliger.

Har du behov for tilpasninger i boligen?

Familier med funksjonshemmet barn skal være høyt prioritert. Søkere som har behov i dag skal prioriteres fremfor de som ønsker å tilrettelegge for fremtidige behov. De søkerne som har størst behov, dvs. der tilpasningen er mest nødvendig, prioriteres først.

En økonomisk behovsvurdering blir foretatt basert på en helhetsvurdering av husstandens situasjon.