De ansatte i Samfunnsmedisinsk enhet
Enheten ble etablert 1.1.2014 med 6,5 årsverk hvorav 3,5 årsverk kommuneoverlege og 3 årsverk for rådgiver miljørettet helsevern. Enheten har hatt full bemanning fra 1.5.2014.
Hamar er vertskommune og enheten leverer tjenester til regionkommunene med hovedvekt innen medisinskfaglig rådgivning, smittevernlege, samfunnsmedisin og folkehelse inkludert miljørettet helsevern og helseberedskap.

Samarbeidet og delegasjoner er fastsatt gjennom samarbeidsavtalen og leveranseavtalen. Enheten deltar i alle kommunenes arbeid med folkehelseoversikt og har driftet og ledet et kommunalt regionalt forum for dette folkehelsearbeidet.

Les årsmelding fra Samdunnsmedisinsk enhet og Miljørettet helsevern her

Vil du vite mer?
Les om Samfunnsmedisninsk enhet her