Det går godt i LøtenBente Elin Lilleøkseth. Foto: Marius Græsby

Velkommen til årsmeldingen for Løten kommune 2014, i det følgende vil du som leser kunne få et godt innblikk i aktiviteten i året vi har lagt bak oss.

La meg si med en gang, jeg er veldig stolt over de resultatene som presteres hver dag i kommunen. Vi leverer tjenester fra ”vugge til grav” for våre innbyggere, og det blir gjennomgående gjort på en meget god måte. Det er vel ingen annen innretning i samfunnet som betyr så mye for så mange gjennom et helt liv som kommunen. Fra jordmortjenester, helsestasjon, barnehage, skole /sfo og til ulike omsorgs og velferdstjenester. Fra veg, vann og avløp til kulturskole og bibliotek.
Dette er bare noe av det ”vi driver med i kommunen” – hver eneste dag.

Den svenske statsministeren Tage Erlander sa en gang at 
”samfunnet skal være dansegulvet der innbyggerne skal danse sine liv”

Det synes jeg er en god beskrivelse av det vi driver med – vi legger til rette.  Så må hver enkelt av oss holde takta sjøl. Takk til alle som bidrar med sitt til at vi som bor her får gode tjenester!

Det er også trivelig å sjå at vi blir flere Løtensokninger med på laget. Folk kommer til og flere får øynene opp for at Løten virkelig er ”midtpunkt med mangfold”.  Det legges til rette for husbygging i alle skolekretsene våre, og på den måten har vi også i 2014 lagt til rette for at hele bygda skal blomstre.

Jeg ønsker god lesning og gir med dette ordet videre til Rådmannen og hans stab.


Vennlig hilsen

Bente Elin Lilleøkseth

Ordfører