Avdeling Teknisk Drift


Søknad om fritak for Renovasjonsavgift:
Ubebodde hus/leiligheter vil stå inne i vårt register, men kan fritas for avgift etter søknad for 3 måneder eller maksimalt 1 år av gangen. Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft.

Det skal søkes til SIRKULA IKS, Link til skjema på HIAS.no 

Søknaden sendes til: Hias IKS, Postboks 3, 2301 Hamar.

Les mer om Sirkula her


Søknad om fritak for septikrenovasjon:
Ved søknad om fritak for gebyr for septikrenovasjon, vises det til forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg i Løten kommune § 4.

Fritaket gis med inntil 1 år av gangen og har ikke tilbakevirkende kraft.

Søknadsskjema om fritak for gebyr for septikrenovasjon

Søknaden sendes til: Løten kommune, postboks 113, 2341 Løten


Søknad om fritak for feiing og tilsyn

Feiing og tilsyns-oppgaver ivaretas av Hedmarken Brannvesen

Last ned søknadsskjema her:

Søknad om fritak for feiing og tilsyn (link til Hedmarken Brannvesen)

Følgende kriterier gir grunnlag for fritak:

  • Det er ingen ildsteder / peiser tilknyttet pipeløpet
  • Pipeløpet er plombert (dekking av pipetoppen med en helle eller lignende vil bli godkjent).
  • Eiendommen er registrert som fritidsbolig i GAB-registeret.   

Det må søkes for hver bolig på eiendommen hvor det ønskes fritak for feiing og tilsyn.

Søknad sendes til:
Hedmarken Brannvesen, Postboks 4265, 2307 HAMAR.