Avdeling Teknisk Drift


Søknad om fritak for Renovasjonsavgift

Eier du et hus  (ikke fritidseiendom) som blir stående tomt i minimum 3 måneder, kan du på forhånd søke om å få redusert renovasjonsgebyret.

Bestemmelse gjelder for Løten, Ringsaker og Stange kommune. 

Ubebodde hus/leiligheter vil stå inne i vårt register, men kan fritas for avgift etter søknad for 3 måneder eller maksimalt 1 år av gangen. Fritaket har ikke tilbakevirkende kraft.

Det skal søkes til SIRKULA IKS, Link til skjema på sirkula.no 

Søknaden sendes til:

Sirkula IKS, Postboks 3, 2301 Hamar.
Sirkula er delegert myndighet fra kommunen til å behandle søknaden.

Les mer om Sirkula her


Søknad om fritak for septikrenovasjon

Ved søknad om fritak for gebyr for septikrenovasjon, vises det til forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg i Løten kommune § 4.

Fritaket gis med inntil 1 år av gangen og har ikke tilbakevirkende kraft.

Søknadsskjema om fritak for gebyr for septikrenovasjon

Søknaden sendes til: Løten kommune, postboks 113, 2341 Løten

 

Søknad om fritak for feiing og tilsyn

Feiing og tilsyns-oppgaver ivaretas av Hedmarken Brannvesen

 

Følgende kriterier gir grunnlag for fritak:

  • Det er ingen ildsteder / peiser tilknyttet pipeløpet
  • Pipeløpet er plombert (dekking av pipetoppen med en helle eller lignende vil bli godkjent).
  • Eiendommen er registrert som fritidsbolig i GAB-registeret.   

Det må søkes for hver bolig på eiendommen hvor det ønskes fritak for feiing og tilsyn.

Last ned søknadsskjema her:

Søknad om fritak for feiing og tilsyn (link til Hedmarken Brannvesen)


Søknad sendes til:

Hedmarken Brannvesen, Postboks 4265, 2307 HAMAR.