Løten kommunes kommunikasjonsstrategi ble vedtatt i Formannskapet 26. august 2015. 
Kommunikasjonsstrategien skal være et styringsdokument for hvordan kommunen formidler informasjon både internt og eksternt.


Mål

Det er et overordnet mål at kommunen skal legge til rette for at kommunens innbyggere skal kunne delta og medvirke i saker som angår dem, og at kommunen framstår som en åpen og effektiv organisasjon.
Det er også viktig at kommunen gjennom sitt kommunikasjonsarbeid skaper forutsigbarhet og trygghet rundt sin virksomhet som tjenesteleverandør til innbyggerne.  


Her kan du laste ned dokumentet:

>> Last ned kommunikasjonsstrategien i pdf her

 

Les den på skjerm her

 
Vedlegg:
  1. Pressereglement 
  2. Retningslinjer for bruk av sosiale medier
  3. Mal for kommunikasjonsplan (word) - et verktøy i kommunikasjonsplanlegging.
  4. Krisekommunikasjonsplan - settes inn her når den er ferdig behandlet


Interessentkart - et verktøy

Hvordan finne ut hvem og hvilke grupper du skal kommunisere til?
Dette kartet kan hjelpe deg til å tenke gjennom hvilken eller hvilke flere grupper du skal nå ut til. Når du har kartlagt dette, må du vurdere hvordan du når de enkelte gruppene. Bruk gjerne malen for kommunikasjonsplan til å planlegge dette. 

Interessentkart