De utrolige årene er et veiledningsprogram for å gi barna tryggere rammer og en bedre oppvekst.

Ønsker du hjelp til å mestre krevende situasjoner med ditt barn i hverdagen?

Løten kommune tilbyr kurs til foreldre!
Kursene vil gi foreldre gode verktøy til å håndtere hverdagslige situasjoner på en god måte. 
Foreldrene vil bli kjent med forskjellige metoder for å håndtere utfordrende situasjoner.  
- Kursholderne har god kjennskap til metoden gjennom flere år med kursing, og vi ser at kursene har god effekt, forteller kursholderne Marit Trætteberg, Ingrid Sætren og Elin Ødegård.

Kursholderne er tilknyttet helse- og familietjenesten og barneverntjenesten.

Vil du være med på kurs?
Ta kontakt med en av kursholderne: 
Marit Trætteberg, tlf. 62 56 41 78/ 977 83 499 marit.traetteberg@loten.kommune.no
Ingrid Sætren, tlf. 62 56 41 97/ 413 10 181 ingrid.satren@loten.kommune.no

 

Eventuelt kan du ringe til helse- og familietjenesten på tlf. 62 56 41 60/ 414 78 022

Vil du vite mer om De Utrolige Årene?

Les mer her