Vi gir råd og veiledning, også om hvordan man eventuelt kan gå videre i hjelpeapparatet.

Hvem kan søke råd i teamet? 

Foreldre, barnehager eller andre som har spørsmål eller en bekymring angående barn eller en situasjon som gjelder barn i førskolealder. 
Det kan være alt fra små til mer sammensatte utfordringer i hverdagen.

Spedbarn og småbarnsteamet


Deltakere i teamet

Sped- og småbarnsteamet er et tverrfaglig samarbeidsforum med representanter fra helsestasjonen, både helsesykepleier, lege, barneverntjenesten, HIPPT (Hamarregionen Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), barnehage og RoP- teamet (rus og psykisk helsetjeneste).

Disse deltar i teamet (fra venstre på bildet): 

Ann-Kristin Nordli, miljøterapeut i Barneverntjenesten
Helga Arneberg, helsesykepleier i Helse og familietjenesten
Line Boym, helsestasjonslege
Anni Falk, spesialpedagog ved HIPPT
Ingrid Bjørnstad, styrer ved Skøienhagan barnehage
Erna Østberg, psykiatrisk sykepleier i RoP-teamet


Ta kontakt med oss

Planlagte møter for høst/vinter 2019/2020:

Onsdag 25.september kl.14:00

Onsdag 6.november kl.14:00

Onsdag 15.januar kl. 14:00

Onsdag 26.februar kl. 14:00

Onsdag 22.april kl.14:00

Onsdag 3.juni kl.14:00

Du kan henvende deg til helsestasjonen:
Telefon: 62 56 41 60.