Vi gir råd og veiledning, også om hvordan man eventuelt kan gå videre i hjelpeapparatet.

Hvem kan søke råd i teamet? 

Foreldre, barnehager eller andre som har spørsmål eller en bekymring angående barn eller en situasjon som gjelder barn i førskolealder. 
Det kan være alt fra små til mer sammensatte utfordringer i hverdagen.


Deltakere i teamet

Sped- og småbarnsteamet er et tverrfaglig samarbeidsforum med representanter fra helsestasjonen, både helsesøster, lege, barneverntjenesten, HIPPT (Hamarregionen Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), barnehage og RoP- teamet (rus og psykisk helsetjeneste).


Ta kontakt med oss

Teamet møtes hver sjette uke og du kan henvende deg til helsestasjonen:
Telefon: 62 56 41 60.