Hva kan teamet hjelpe med? 
Vi gir råd og veiledning, også om hvordan man eventuelt kan gå videre i hjelpeapparatet.

Hvem kan søke råd i teamet? 
Foreldre, barnehager eller andre som har spørsmål eller en bekymring angående barn eller en situasjon som gjelder barn i førskolealder. 
Det kan være alt fra små til mer sammensatte utfordringer i hverdagen.

Hvem treffer du i teamet?
Sped- og småbarnsteamet er et tverrfaglig samarbeidsforum med representanter fra helsestasjonen, både helsesøster, lege, barneverntjenesten, HIPPT (Hamarregionen Interkommunale Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), barnehage og RoP - teamet (rus og psykisk helsetjeneste).

Hvordan kan du komme i kontakt med teamet? 
Teamet møtes hver sjette uke og du kan henvende deg på helsestasjonen:
Telefon: 62 56 41 60.

Planlagte datoer høst 2016 og 2017:

  • 23.11.2016
  • 18.01.2017
  • 15.03.2017
  • 24.05.2017
  • 30.08.2017