Gravferdsdager:

Det er gravferd i Løten tirsdager og fredager, kl 11.00 og 13.00 begge dager.
En kan velge om begravelsen/bisettelsen er i kirken eller i kapellet. Gravferd er gratis for innenbygdsboende.

Generelt om gravferd på Den norske kirkes nettside.


Feste av grav

Etter forslag fra Løten kirkelige fellesråd høsten 2015, vedtok Løten kommune å øke festeavgiften fra kr 145,- til kr 155,- pr år fra 1. januar 2016. Festeavtalene er fremdelese på 20 år dersom ikke annet er avtalt.


Løten gravlund

Løten gravlund har i dag to minnelunder. En minnelund for voksne og en minnelund for barn. Felles for dem begge er at det settes ned urne, eller gravlegges, uten at gravstedet blir merket med navn. Minnelunden for voksne ble tatt i bruk i 2005, mens barnas minnelund ble tatt i bruk allerede i 2002. Vi har fått tilbakemelding fra publikum med ønske om blomster på disse to minnelundene. Det vil vi nå prøve å få til. Det skal være hyggelig å besøke også disse minnestedene.

Kontaktopplysninger: Tlf. 970 24 829 

Kirkegårdsvedtektene for Løten kirkegård kan du lese her

Har du spørsmål ang feste av grav, så ta gjerne kontakt med kirkekontoret på tlf 62 56 40 64.