Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Hva skjer regionalt?

Regional styringsgruppe

Alle landets kommuner ble høsten 2014 invitert til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen har fått ansvar for å sette i gang de regionale og lokale prosessene.

Fylkesmannen i Hedmark har tatt et initiativ overfor kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten. Fylkesmannen inviterer her kommunene til en strategiprosess med fokus på kommunenes rolle som samfunnsutvikler og hvordan regionen best kan utnytte det løftet som nå gjøres for infrastruktur innenfor samferdsel.

Fylkesmannen har bevilget til sammen kr 900 000 til dette arbeidet. Av dette er kr 400 000 forutsatt brukt til innbyggerundersøkelser (kr 100 000 pr kommune). Det er nedsatt ei regional styringsgruppe for å lede et felles utredningsarbeid.

Fra Løten kommune er det ordfører Bente Elin Lilleøkseth og Marte Larsen Tønseth som sitter i styringsgruppen, som ledes av ordfører i Stange, Nils A. Røhne.

Utredningsarbeid

Telemarksforskning, i samarbeid med Østlandsforskning og Trøndelag Forskning og Utvikling, er valgt til å gjennomføre utredningsoppdraget.

Disse tre samarbeidsformene skal utredes:

  • Å fortsette samarbeidet slik det er organisert i dag
  • Å opprettholde kommunestrukturen, men organisere det interkommunale/regionale samarbeidet om samfunnsutvikling på en mindre fragmentert og mer konsistent måte.
  • Å etablere en storkommune i Hamarregionen

Innbyggerundersøkelse
Som en del av utredningen skal det gjennomføres en innbyggerundersøkelse. Det gjennomføres en kommunerepresentativ undersøkelse blant personer med fast bosted i kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Opinion AS er ansvarlig for intervju og statistisk rapportering.

 

 

 

Sist endret: 14.09.2016
|
|
|