Velkommen til Løten

Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Hva skjer lokalt?

Hva skjer lokalt?

Innen 1. juli skal Løten kommune ha utredet framtidig kommunestruktur. Alle kommunene er pålagt dette. Så skal fylkesmennene gjøre en vurdering og legge fram en anbefaling til regjeringen.

Arbeidet med reformen har vært til behandling ved flere anledninger i Løten kommune. I K-sak 48/15 fattet kommunestyret slik vedtak:

  1. " Løten kommune er positiv til Fylkesmannens initiativ, i tråd med et oppdragsbrev til fylkesmennene fra Kommunaldepartementet, datert 3. juli 2014, hvor de blir bedt om å tilrettelegge og koordinere de prosesser som skal skje lokalt. Løten kommune vil delta i en prosess med fokus på kommunens rolle som samfunnsutvikler og hvordan regionen best kan utnytte det løftet som nå gjøres for infrastruktur innenfor samferdsel, slik Fylkesmannen har invitert til. Løten kommune inngår i et samarbeid med Stange kommune, for å gjennomføre en strategiprosess knyttet til kommunereformen. Vi forutsetter en bred politisk deltakelse i hele prosessen. Rådmannen utarbeider en plan for det videre arbeidet med kommunereformen. Arbeidet må ha som utgangspunkt at en eventuell sammenslåing er frivillig.
     
  2. Innbyggerne skal høres gjennom en folkeavstemming."

Den regionale styringsgruppen for det felles utredningsarbeidet er i gang med sitt arbeid og det vil være styringsgruppen som sikrer en leveranse i tråd med vedtatt mandat.

Innbyggerundersøkelse
Som en del av utredningen skal det gjennomføres en innbyggerundersøkelse. Det gjennomføres en kommunerepresentativ undersøkelse blant personer med fast bosted i kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Opinion AS er ansvarlig for intervju og statistisk rapportering. Undersøkelsen startet i februar.

Folkemøte

(Se invitasjon i linken)

Folkeavstemming
Ifølge kommunestyrets vedtak skal det også gjennomføres en folkeavstemming. Dette vil være en rådgivende folkeavstemming etter kommunelovens § 39b. Dette er planlagt gjennomført i mai, slik at resultatet kan politisk behandles i juni. 

Her kan du lese sakene fra de politiske behandlingene som har vært i Løten:

 

Sist endret: 01.03.2016
|
|
|