Fartshumper

Det er anlagt fartshumper i:
Furavegen, Kildevegen, Østre Bergsveg, Olarovegen og Slipervegen.

Gatelys

Det er anlagt gatelys i Rylivegen og i gangveg forbi Ådalsbruk skole.

Sikringsgjerde

Det er bygget nytt sikringsgjerde mellom gangvegen og bekken Vingerjessa i Karudhagan.

Fortau

Det er bygget fortau i Sykehusvegen

Gang- og sykkelveg

Gang- og sykkelveg over Veenshøgda til Løten sentrum fra BrenneriroaDet er laget gang- og sykkelveg mellom Brenneriroa og Veenskrysset. 
Kirkevegen er lagt om til ny trasè forbi Løten kirke og Veen gård.
Vestre Skogbygdveg mellom Nøkleby og Nordløkken og Kjøstadvegen mellom Berg og Ådalsbruk har blitt utbedret med fast dekke.

Vedtatt reguleringsplan for bygging av gang- og sykkelveg og jernbaneundergang

Reguleringsplan for bygging av gang- og sykkelveg mellom Breidablikk og Nordengkrysset er vedtatt. Anlegget ble fullført i 2017.

Reguleringsplan for bygging av ny jernbaneundergang ved Kilde ble vedtatt.

Jernbaneundergangen ved Kilde Gjestgiveri ferdigstilles sommeren 2016
Anlegget stod klart i 2017.

Arbeid med bygging av