Med Digital plandialog kan alle via egen PC se hva som skjer med reguleringsplaner i eget nærområde, 24 timer i døgnet. Verktøyet ”Digital plandialog” gir også alle, både publikum, næringsliv og regionale myndigheter, bedre mulighet for medvirkning i planprosessen. Det er blitt enkelt å uttale seg i plansakene, da dette gjøres direkte fra nettsiden.

Gå til Digital plandialog:

Digital plandialog vil:

  • styrke den demokratiske prosessen ved å gi full åpenhet og innsyn i plansaker
  • forhåpentligvis gi et bedre beslutningsgrunnlag og færre konflikter
  • redusere mengden papirdokumenter som tidligere ble sendt ut til berørte parter