Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Tilkobling til offentlig vann og avløp

1. Før utbygging må det sendes inn søknad om sanitærabbonement
Dette skal gjøres av godkjent foretak på vegne av utbygger. Godkjent foretak kan være rørlegger, entreprenører med flere. Godkjent foretak skal også utføre arbeidet.

2. Mulighet for kommunalt tilskudd
Løten kommune har vedtatt regler for tilskudd til private stikkledninger. Nedenfor er link til regelverket.

3. For å koble seg til offentlig vann og avløp må en betale tilknytningsgebyr
For informasjon angående tilknytningsavgifter for 2016. Klikk på linken under og se kap. 4.2 under  Tekniske formål i gebyrregulativet til Løten kommune.

Sist endret: 22.03.2016
|
|
|