I 2015 var det Friluftslivets år i Norge. Friluftslivets år 2015 (FÅ15) var en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet (KLD) presenterte i august 2013. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005.

Tur og lek går hånd i hånd (foto: Bente Elin Lilleøkseth)

(Bildet: Tur og lek går hånd i hånd! Foto: Bente Elin Lilleøkseth)

Løten kommunestyre vedtok å være en friluftslivets år kommune, og gjennom året var det mange aktiviteter for å bygge oppunder arrangementet.

Skilting til mange fine turopplevelser! Foto: Bente Elin LilleøksethSkilting til mange fine turopplevelser! (Foto: Bente Elin Lilleøkseth)

Målet med året var å gi varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkingen, og å gi friluftsliv økt oppmerksomhet. Året skulle gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Videre skulle det øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. Prioriterte målgrupper var barn, unge og barnefamilier. Samtidig var det et mål å nå hele befolkningen.

Friluftsliv er muligheter for alle (foto: Bente Elin Lilleøkseth)

Friluftsliv er muligheter for alle (foto: Bente Elin Lilleøkseth)

Min erfaring er at vi lyktes godt – både med arrangementer og det å skape oppmerksomhet rundt friluftsliv. For Bålkos og friluftslivets år (foto: Bente Elin Lilleøkseth)egen del startet markeringen med en overnatting i gapahuk sammen med Speiderne på Hammeren, en fin opplevelse ei stjerneklar januar natt med 15 minus. Gjennom 2015 var ulike organisasjoner og aktører lokalt og regionalt med på å lage aktiviteter med friluftsliv – særlig «stuttreist» som tema. Takk til alle som bidro og alle som deltok, jeg håper at 2015 ikke bare var et markerings-år, men et år som igjen stadfester at løtensokningen tar vare på helsa si gjennom gode opplevelser ute i naturen.

2015 var også det året vi for første gang arrangerte en «kommunal kulturkveld» i kinoen. Løten kommune har hatt ulike arrangement for tildeling av kulturpris, ildsjelpris og å hedre medaljevinnere i idretten. I 2015 samlet vi disse til ett arrangement, noe som falt i smak og vil være en fin måte å markere på videre også.
(Bildet: Bål og uteliv under frisluftslivets år. Foto: Bente Elin Lilleøkseth).

Med våre snart 7 600 innbyggere er det viktig å huske på å feire og markere de som legger ned en ekstra innsats for andre og som viser veg som gode forbilder innenfor sin idrett med gode resultater.

I den påfølgende årsmeldingen kan vi lese at det går godt i Løten. Jeg er så stolt over den innsatsen alle legger ned Flott natur i Løten! (Foto: Bente Elin Lilleøkseth)365 dager i året for å holde kommunen vår i gang. En fjær i hatten å ta med seg videre – er at kjøkkenet på Løten Helsetun vant Hedmarksfinalen av «det gyldne måltidsøyeblikk». Igjen fikk vi beviset for at vi har dyktige medarbeidere som gjør en fabelaktig innsats for innbyggerne.

Takk til dere alle sammen – Løten vil og får det til!

Ordfører Bente Elin Lilleøkseth på tursti i Munchs fødeby (foto: Bente Elin Lilleøkseth)

 

 

 

 


Hilsen
Bente Elin Lilleøkseth
ordfører