Den formelle årsberetningen for Løten kommune 2015 vil bli lagt her etter kommunestyrets behandling 22. juni 2016.

Se dokumentene: 

Årsberetning og regnskap 2015

Revisjonsberetning 2015

Kontrollutvalgets uttalelse til årsberetning og regnskap 2015
 

Se også:

Saksframstilling og behandling i kommunestyret 22. juni 2016 her (møtekalenderen)

Politisk behandling av årsberetning og regnskap 2015 i tillegg til Rådmannens årsmelding 2015 for Løten kommune