Politisk organisasjonskart:

Politisk organisasjonskart

 

  

 

Oversikten viser valgte politikere i perioden fra 1. januar 2015 og fram til konstituering av nytt kommunestyre etter valget 2015. 
Oversikt over valgte politikere etter valget, finner du lenger ned på siden.

Representanter i politiske organer i perioden 1.1.2015 - 21.10.2015

Kommunestyret
AP: Bente Elin Lilleøkseth (ordfører)
AP: Harald Romstad (varaordfører)

AP: John Magne Pedersen Tangen
AP: Synnøve Fjærgård
AP: Per Øwre Sandvik
AP: Jørn Arild Flatha
AP: Knut Erik Villumstad
AP: Anne-Gry Villumstad
AP: Anne-Lena Brustad Dragsten
AP: Beate Smestad Andersen
AP: May Sissel Andersen
AP: Sven T. Wilhelmson
AP: Jan Ludvik Gulbrandsen
SV: May-Elin Imset
SP: Nils Thore Vasaasen
SP: Else Bjørke
SP: Marte Larsen Tønseth
SP: Sem Gudbrand Varhaug Søberg
KrF: Egil Rønningstad
V: Silje Hafslund
H: Oddny Marie Prytz
H: Frode Nielsen
H: Anders Bronken
FrP: Unni Østberg-Kristoffersen
FrP: Renate Ous

Formannskap
AP: Bente Elin Lilleøkseth (ordfører)
AP: Harald Romstad (varaordfører)
AP: John Magne Pedersen Tangen
AP: Synnøve Fjærgård
AP: Per Øwre Sandvik
SP: Nils Thore Vasaasen
SP: Else Bjørke
FrP: Unni Østberg-Kristoffersen
H: Oddny Marie Prytz

 

Driftsutvalget
AP: Anne-Lena Brustad Dragsten, leder
H: Anders Bronken, nestleder
AP: Jørn Arild Flatha
AP: Knut Erik Villumstad
AP: Beate Smestad Andersen
AP: May Sissel Andersen
SP: Marte Larsen Tønseth
SP: Amund O. Sigstad
KrF: Egil Rønningstad

Kontrollutvalget
H: Frode Nielsen, leder
SP: Sem Gudbrand Varhaug Søberg, nestleder
SV: May-Elin Imset
AP: Inge Bakken
V: Gina Sigstad
Klagenemda
AP: Knut Erik Villumstad, leder
SP: Tone Karlsen
SV: Jon Espen Nergård
H: Anders Bronken
FrP: Renate Ous
 

 

Dag Lundsbakken (AP) kom inn i Kommunestyret (K-sak 44/15, 9.9.2015), - da Per Øwre Sandvik (AP) flyttet ut av kommunen.
Sven Tore Wilhelmson (AP) ble i samme sak (K-sak 44/15, 9.9.2015),  valgt som repr til Formannskapet og som repr i Valgstyret - da Per Øwre Sandvik (AP) flyttet ut av kommunen.

 

Valgte representanter – politiske organer  -

Konstituerende kommunestyremøte - 21.10.2015

Ordfører: Bente Elin Lilleøkseth (AP)
Varaordfører Silje Hafslund (V)

Kommunestyret
AP: Bente Elin Lilleøkseth (ordfører)
V: Silje Hafslund (varaordfører)
AP:  Jørn Arild Flatha
AP: John Magne Pedersen Tangen
AP: Karoline Nilssen
AP: Turi Ann Melvold
AP: Åse Høiby Bråthen
AP: Andrés Lopéz Aliciasson
AP: Martin Kjelsrud
AP: Kristian Dragsten
AP: Laila Jenssveen
AP: Idun Torp Adolfsen
FrP: Per Egil Storsveen
H: Kjell-Erik Nordahl
H: Anders Bronken
MDG: Jon Lurås
SP: Marte Larsen Tønseth
SP: Kjell Ingar Olsen
SP: Else Bjørke
SP: Oddbjørn Kleppen
SP: Jorun Langseth Ottosen
SP: Nikolai Nordtorp Larsen
SP: Stian Nybakken Olsen 
SP: Mette Stikholmen
SV: Gunnar Søberg

Formannskapet
AP: Bente Elin Lilleøkseth
V:  Silje Hafslund
MDG: Jon Lurås
AP: Jørn Arild Flatha
AP:  John Magne Pedersen Tangen
SP: Marte Larsen Tønseth
SP: Kjell Ingar Olsen
SP:  Mette Stikholmen
H: Kjell-Erik Nordahl

 

Driftsutvalget
AP: Andrés Lopéz Aliciasson
AP: Turi Ann Melvold
AP: Martin Kjelsrud
AP: Åse Høiby Bråthen
V: Ole Håhensen
SP: Else Bjørke
SP: Stian Nybakken Olsen
SV: Gunnar Søberg
FrP: Helle Jordbræk 

Kontrollutvalget
SP: Ingeborg Tønseth
SP: Oddbjørn Kleppen
H: Dag Eivind Hafslund
AP: Knut Erik Villumstad
V:  Gina Astrid Sigstad

Klagenemnda
AP: Sven Tore Wilhelmson
H: Oddny Marie Prytz
SP: Amund Sigstad
SV: Hjørdis Bjørke
FrP: Helle Jordbræk

Antall saker behandlet i 2015:

Kommunestyret                68
Formannskapet              105
Driftsutvalget                    48
Kontrollutvalget               44
Klagenemnda                    8
 

Se oversikt over politikere i råd og utvalg (dags dato) her

Se oversikt over møter og saker som behandles her (møtekalender)