Viktige saker i 2015

Her finner du et utvalg av viktige saker som er behandlet i politiske organer i Løten kommune i 2015.

 

Kommunestyret

 • Fotgjengerkryssing av Rørosbanen i Løten sentrum – gjennomføring av anlegg (sak 01/15)
 • Plan for formålsbygg (sak 02/15)
 • Tilstandsrapport for Løtenskolen 2014 (sak 08/15)
 • Revisjon av energi- og klimaplan 2014 – fastsettelse av planprogram (sak 11/15)
 • Årsberetning og regnskap 2014 (sak 16/15)
 • Kommunereformen – videre prosess (sak 18/15)
 • Felles kommunedelplan vann og avløp 2014-2023 Hamar, Løten, Ringsaker og Stange – godkjenning (sak 19/15)
 • Lokaler til Løten kulturskole på Løten ungdomsskole (sak 22/15)
 • Kommunereformen – samarbeid i Hamarregionen (sak 48/15)
 • Handlingsplan mot barnefattigdom i Løten kommune 2015-2019 (sak 51/15)
 • Revidering av Løten kommunes økonomireglement (sak 59/15)
 • Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 (sak 67/15)

 

Formannskapet

 • Orientering om oppdatering av eierstrategi og mulig endret organisering for HIAS IKS (sak14/15)
 • Lokalisering av lekeplass i Løten sentrum (sak 38/15)
 • Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026, planforslag til høring (sak 43/15)
 • HIAS – økonomiplan 2016-2019. Budsjett og priser (sak 59/15)
 • Kommunikasjonsstrategi for Løten kommune (sak 62/15)
 • Oppstart kulturplan – Kultur 2014-2018 (sak 78/15)
 • Forslag til reguleringsendring for del av Gnr 224 Bnr 9 – Slipervegen på Ådalsbruk – oppstart av planarbeid (sak 85/15)
 • Kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2020 – høring og offentlig ettersyn (sak 95/15)

 

Driftsutvalget

 • Brukerundersøkelse 2014 (sak 01/15)
 • Innføring av MOT i Løten kommune (sak 04/15)
 • Demensvennlig samfunn (sak 13/15)
 • Hallvard Trættebergs stipend 2015 (sak 16/15)
 • Lokaler til Løten kulturskole på Løten ungdomsskole (sak 18/15)
 • Elevundersøkelsen 2014-2015 (sak 21/15)
 • Løten kommunes kulturpris 2015 (sak 39/15)
 • Løten kommunes ildsjelpris 2015 (sak 40/15)