Gå direkte til årsmeldinger for alle virksomhetene ved å klikke på boksene her:

 Rådmann 
Kommunalsjef oppvekst
Oppvekst:
Kommunalsjef Velferd
Velferd:
Plansjef Lokalsamfunn
Lokalsamfunn:
Stabssjef
Staben:
Jønsrud barnehageBarneverntjenestenTeknisk driftAdministrasjonsseksjonen
Jønsrud skoleBolig, Rehabilitering og akivitseringTeknisk forvaltningBygg og vedlikeholdseksjonen
Lund barnehageHelseKultur, informasjon og serviceRenholdseksjonen
Lund skoleHelse og familie Økonomiseksjonen
Ungdomsskolen og bibliotekHjemmebasert omsorg  
Ryli barnehagekvalifisering  
Skøienhagan barnehageLøten helsetun  
Østvang skoleNAV  
Ådalsbruk barnehageSamfunns-
medisinsk enhet
  
BUK, SLT og
Trafikklykke
  

Les videre om: