Oversikt over våre samarbeidspartnere, og tilskudd til disse (tall i tusen).
Du kan også lese mer om dem på deres egne hjemmesider.

 Samarbeidspartnere

2013

2014

2015

Hamarregionen interkommunale PPT

1 574

1 551

1 661

Hamar-regionen Reiseliv (HaRR)

165

204

221

Hamarregionen Utvikling

456

507

487

Hedmark Revisjon IKS

627

726

759

Hedmarken IKT

5 328

6 125

6 698

Hedmarken interkommunale brannvesen (HIB)

5 227

5 382

5 541

Hias IKS

12 607

12 942

14 170

IKA Øst IKS

150

149

158

Interkommunal barnevernsvakt

138

143

148

Hedemarken legevakt

1 218

1 459

1 388

Miljørettet helsevern

279

-

-

1 348

1 371

1 212

Samfunnsmedisin – Psykososial støttegruppe

44

66

69

Samfunnsmedisinsk enhet *

-

594

700

SMISO Hamar

40

40

41

Stiftelsen Hamar Krisesenter

307

508

503

Øyeblikkelig hjelp ** (Tømmerli)

-

-

846

Totale utgifter

29 508

31 767

34 602

 

Tall i tusen

* Samfunnsmedisinsk enhet ble etablert 1. januar 2014
Samfunnsmedisinsk er etablert av kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Miljørettet helsevern ble sammen med medisinskfaglig rådgivning, helsemessig beredskap og smittevern overført til den nye enheten.

** Øyeblikkelig hjelp ble etablert 1. januar 2015
Løten og Stange kjøper øyeblikkelig hjelp-tilbud på Kommunal medisinsk senter på Tømmerli bo- og aktivitetssenter i Ringsaker.