Sykefraværstall i prosent %. Tallene er avrundet til nærmeste desimal.

Sykefravær/ egenmelding  2015

Sykemeldt/
egenmeldt

Sykemeldt og
egenmeldt 

Årsverk per
31.12.15

Rådmannen og rådmannens ledergruppe inkl. skolefaglig rådgiver, rådgivere i stab, eiendomsskattekontoret, legetjenesten

2,5/ 1,1

3,5

13,6

Økonomiseksjonen

7,9/ 1,3

9,2

6,2

Administrasjonsseksjonen

6,6/ 1,3

7,9

7,4

Bygg og vedlikeholdsseksjonen

0,6/ 0,7

1,3

10,8

Renholdsseksjonen

4,9/ 1,7

6,5

19,8

Hjemmebasert omsorg

4,7/ 1,1

5,8

33,4

Bolig, rehabilitering og aktivisering

6,7/ 1,2

7,9

40,0

Løten helsetun

9,0/ 1,9

10,9

76,4

Kvalifisering

4,5/ 1,3

5,8

18,3

NAV

8,3/ 1,3

9,6

5,9

Barnevern

4,4/ 0,4

4,8

8,0

Helse og familie

6,8/ 0,5

7,3

8,6

Jønsrud barnehage

3,9/ 1,6

5,5

6,4

Lund barnehage

3,4/ 3,5

6,8

6,8

Ryli barnehage

3,4/ 1,1

4,5

7,1

Skøienhagen barnehage

6,6/ 1,0

7,6

8,0

Ådalsbruk barnehage

7,3/ 1,0

8,3

8,0

Jønsrud skole

6,3/ 0,2

6,5

12,2

Lund skole

3,4/ 1,1

4,5

10,5

Østvang skole

7,4/ 1,2

8,6

30,1

Ådalsbruk skole

4,8/ 0,8

5,6

14,4

Løten ungdomsskole

4,6/ 1,1

5,7

32,6

Teknisk drift

0,0/ 0,5

0,5

6,00

Teknisk forvaltning

2,8/ 1,9

4,7

5,00

Kultur, informasjon og service

2,3/ 1,1

3,6

12,4

Sum

5,6/ 1,2

6,9

408,9

Årsverk per 31.12.15 inkluderer alle fast ansatte, prosjekter, engasjementer, pensjonistlønn o.a.
Vikarer er ikke inkludert.